Rīgas 1. slimnīca atbilst publisko ēku vides pieejamības prasībām.

Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem paredzētas iespējas ērti iekļūt un pārvietoties slimnīcas teritorijā. Visur ir neslīdoši cietā seguma piebraukšanas celiņi. 

Vējtveri un gaiteņi apmeklētājiem – riteņkrēslu lietotājiem – projektēti un izbūvēti atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves” ar brīvo platumu vismaz l,5 m un durvju vērtnes platumu – vismaz 0,9 m. Tas attiecas arī uz tualetes durvju vērtņu platumu. Tualetes telpas izbūvētas katrā stāvā un aprīkotas ar speciālu palīgaprīkojumu.
Ēkās izbūvēti lifti un pacēlāji. Ieejas, liftu priekšlaukumi un pieejas, kā arī citas apmeklētājiem pieejamās telpas ir bez sliekšņiem.

Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamo vizuālo informāciju:

  • ēku ieejas un telpas aprīkotas ar labi uztveramām norādēm un labi izgaismotu vizuālo informāciju;
  • kāpņu pirmie un pēdējie pakāpieni marķēti ar spilgtu kontrastējošu dzeltenu 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā.

 Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā ir speciāls palīg­aprīkojums gulošajiem pacientiem.