SLIMNĪCAS SNIEGTO SEKUNDĀRĀS AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU VEIDI ATBILSTOŠI LĪGUMAM AR NACIONĀLO VESELĪBAS DIENESTU, KAS TIEK APMAKSĀTI NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM:

1.1.Izmeklējumi un terapija:
1.1.1.datortomogrāfija
1.1.2.ultrasonogrāfija
1.1.3.rentgenoloģija
1.1.4.elektrokardiogrāfija
1.1.5.pārējie sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi
1.1.6.endoskopija
1.1.7.neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi
 1.1.8.doplerogrāfija
1.2.Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi, ** t.sk.:
1.2.1.invazīvā kardioloģija dienas stacionārā
1.2.2.rehabilitācija dienas stacionārā bērniem
1.2.3.rehabilitācija dienas stacionārā pieaugušajiem
1.2.4.ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā, t.sk:
1.2.4.1.uroloģija dienas stacionārā
1.2.4.2.gastrointestinālās endoskopijas dienas stacionārā
1.2.4.3.ginekoloģija dienas stacionārā
1.2.4.4.otolaringoloģija bērniem dienas stacionārā
1.2.4.5.otolaringoloģija pieaugušajiem dienas stacionārā
1.2.4.6.traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija dienas stacionārā
1.2.4.7.vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā
1.2.4.8.ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijas dienas stacionārā
1.2.5.pārējie dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi, t.sk.:
1.2.5.1.neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā
1.2.5.2.dienas stacionārs hronisko sāpju pacientu ārstēšanai
1.3.Rehabilitācijas pakalpojumi ( t.sk . fizikālā medicīna)
1.3.1.rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ( t.sk. fizikālā medicīna)
1.3.2.rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušajiem
1.4.Ikmēneša fiksētais maksājums (tāmes finansējums) speciālistu un ārstniecības struktūrvienību darba apmaksai
1.4.1.stomas kabinets
1.5.Speciālistu pakalpojumi
1.5.1.kardioloģija
1.5.2.pulmonoloģija
1.5.3.endokrinoloģija
1.5.4.ķirurģija
1.5.5.uroloģija
1.5.6.traumatoloģija
1.5.7.ginekoloģija
1.5.8.neiroloģija
 1.5.9.oftalmoloģija
 1.5.10.otolaringoloģija
 1.5.11.dermatoveneroloģija
 1.5.12.psihiatrija
1.5.13.anestezioloģija
1.5.14.reimatoloģija
1.5.15.internā medicīna
1.5.16.pediatrija
1.5.17.nefroloģija
1.5.18.gastroenteroloģija
1.5.19.algoloģija
1.6.Pārējie ambulatorie pakalpojumi:
1.6.1.okulista profilaktiskā apskate bērniem atbilstoši normatīviem aktiem
1.6.2.grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši normatīviem aktiem par  dzemdībpalīdzības nodrošināšana;
1.6.3.dzemdes kakla onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests      
1.6.4.vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā diagnostika 
1.6.5.pozitīvu slēpto asiņu testa rezultāti kolorektālā vēža skrīninga gadījumos
1.6.6.asins gāzu noteikšana Skābekļa terapijas uzsākšanai