Veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Pacienta līgums par veselības aprūpes pakalpojumiem. (LV) (.pdf)

Iekšējās kārtības noteikumi dienas stacionāra pacientiem.

Pacienta informētā piekrišana operācijai / manipulācijai. (LV un RUS) (.pdf)

Informed patient consent for operation / manipulation. (.pdf) 

Pacienta aptauja pirms anestēzijas / Опрос пациента перед анестезией. (.pdf)

Patient’s questionnaire prior to anesthesia. (.pdf)

Pacienta informētā piekrišana anestēzijai. (LV un RUS) (.pdf)

Pacienta aptauja pirms endoskopijas un informēta piekrišana endoskopijai. (LV un RUS) (.pdf)

Pacienta aptauja pirms magnetiskas rezonases. (LV un RUS) (.pdf)

Pacienta aptauja pirms ūdens procedūrām. (.pdf)

Iesniegums par naudas atgriešanu.