KAS JĀŅEM LĪDZI:

 1. peldkostīms/peldbikses;
 2. dvielis;
 3. peldcepure (pēc vajadzības);
 4. saņemot ascendējošo masāžu – obligāts nosūtījums no ārstējošā ārsta;
 5. dokumenti, kas ir saistīti ar diagnozi (nosūtījums, rentgens, izmeklējumi, izraksti u.c.), ja tādi ir pieejami;
 6. čības – rehabilitācijas telpās ieeja ir tikai maiņas apavos vai zeķītēs. Uz vietas ir iespēja iegādāties bahilas;
 7. maisiņš ielas apaviem. Apavi ir jāņem līdzi, lūgums tos neatstāt uzgaidāmajā telpā!

JĀŅEM VĒRĀ:

 • ierodieties reģistratūrā savlaicīgi, lai noformētu dokumentus un veiktu maksājumu;
 • bērnu (līdz 14 gadu vecumam) vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses. Vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds. Citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem) jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses;
 • nosūtījums no ārstējošā ārsta un personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai autovadītāja apliecība), ja norēķins tiks veikts ar veselības apdrošināšanas polisi;
 • uz nodarbību jāierodas vismaz 15 min ātrāk, lai paspētu noģērbties un izrunāt visu ar ūdensdziedniecības speciālistu;
 • par pārējiem nodarbību laikiem jāvienojas ar ūdensdziedniecības speciālistu.

JA NETIEKAT VAI KAVĒJAT NODARBĪBU, LAICĪGI JĀZIŅO, ZVANOT FIZIOTERAPEITAM:

 • ģimenes apstākļu dēļ – trīs dienas iepriekš,
 • slimības dēļ – vienu dienu iepriekš (pēc iespējas). Ja nevarat ierasties slimības dēļ – jāuzrāda zīme no ārstējošā ārsta.

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI UN PIERAKSTAM 20241212.