Ārsta konsultācija ir pacienta pirmā vizīte pie speciālista.

 

Atkārtota konsultācija ir vizīte pie speciālista 30 dienu laikā pēc pirmās konsultācijas, sakarā ar to pašu diagnozi.

IZŅĒMUMS: atkārtota Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu ir konsultācija, kas notiek 60 dienu laikā no pirmreizējās konsultācijas.

Saņemot valsts apmaksātu pakalpojumu, pacienta līdzmaksājuma summa par ārsta apmeklējumu paliek nemainīga, to nosaka spēkā esošiem normatīvie akti, tajā skaitā Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

Saņemot konsultāciju par maksu, summa par atkārtotu ārsta apmeklējumu ir mazāka, saskaņā ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” maksas cenrādi.