E-pierakstse-pieraksts

1. Pakalpojums

Speciālista izvēle nav obligāta.

2. Pacienta dati

3. piezīmes