Kods (ambulatori)Kods (dienas stacionārā)PakalpojumsCena, EUR
A43.DSA43.Psihiatra pirmreizēja konsultācija58.00
A71.DSA71.Psihiatra atkārtota konsultācija52.00
A106.DSA106.Psihologa pirmreizēja konsultācija43.00
A107.DSA107.Psihologa atkārtota konsultācija37.00
A85.DSA85.Skolu un ģimenes psihologa konsultācija pieaugušajam pirmreizēja43.00
A86.DSA86.Skolu un ģimenes psihologa konsultācija pieaugušajam atkārtota 37.00
A87.DSA87.Skolu un ģimenes psihologa konsultācija bērnam pirmreizēja43.00
A88.DSA88.Skolu un ģimenes psihologa konsultācija bērnam atkārtota37.00
A89.DSA89.Smilšu spēļu terapijas pirmais seanss37.00
A90.DSA90.Smilšu spēļu terapijas atkārtots seanss29.00
A101.DSA101.Psihodinamiskās grupas nodarbība14.00
A124.DSA124.Psiholoģiskā izpēte178.00
A125.DSA125.Konsultatīvais psihologs (1 stunda)40.00
A126.DSA126.Klīniskais un veselības psihologs (1 stunda, ietilpst psiholoģiskā izpēte un atzinuma sastādīšana)46.00