KodsPakalpojumsCena, EUR, ar PVN
Stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes   kopijas izsniegšana pēc rakstiska pieprasījuma (dokumentu meklēšana,  kopēšana, cauršūšana)15.00
Izziņa vai izraksts  no ambulatorās vai stacionāra pacienta medicīniskās kartes pēc rakstiska pieprasījuma6.00
Izmeklējumu atbilžu kopiju izsniegšana no vienas ambulatorās vai stacionāra pacienta medicīniskās kartes vai datu bāzes2.00
Dokumentu apliecinātas kopijas noformēšana no arhīva materiāliem3.50
Izziņa par personas dzimšanas datiem 6.00
Arhīva izziņa par darba stāžu un darba algu, darba stāža pierādīšanai ārvalstu  institūcijās18.00
Izziņa par veikto maksājumu par sniegto pakalpojumu10.00
Izziņas nosūtīšana pa pastu ierakstītā sūtījumā Latvijā un uz ES valstīm / uz pārējām valstīm   4.00 / 8.00