Dokumentu noformēšana un kopēšanas darbiCena EUR, ar PVN
Dokumentu kopēšana (1 lpp) (kods – C2.)0.12
Ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes kopija (kods – C3.)12.00
Izraksts vai izziņa  no ambulatorā slimnieka medicīnas kartes  (kods – C4.)6.00
Potēšanas pase  (kods – C5.2.)2.00
Dažādi  pakalpojumiCena EUR, ar PVN
Garderobes numuriņš tā nozaudēšanas gadījumā (kods – CP.16)7.00
Bahilu pāris (kods – CP.17)0.40
Individualizēta apkalpošana reģistratūrā* (kods CP.20)45.00
Medicīniskā maska (1 gab.), (kods – CP.21)0.70
FFP2 maska (1 gab.)1.10
Par atslēgas nozaudēšanu pacientu garderobes skapim (kods CP.27)10.00
Konferenču zāles nomaCena EUR, ar PVN
Konferenču zāles noma – 70m2, maksimālais vietu skaits 80, pieejams tehniskais aprīkojums96.00 / stundā
Mazās zāles noma ( Bruņinieku iela 5, k-2)  ar ietilpību līdz 30 cilvēkiem, ar aprīkojumu30.00 / stundā
Mazās zāles noma ( Bruņinieku iela 5, k-2) ar ietilpību līdz 30 cilvēkiem, bez  aprīkojumu24.00 / stundā
Konferenču zāles noma – 70m2, maksimālais vietu skaits 80, pieejams tehniskais aprīkojums, organizācijām, kam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss24.00 / dienā
Iebraukšana Slimnīcas teritorijā un autostāvvietas lietošanas maksaCena EUR, ar PVN
Iebraukšana un uzturēšanās Slimnīcas teritorijā – 1 stunda4.00
Iebraukšana un uzturēšanās autostāvvietā pie Bruņinieku un Šarlotes ielām – 1 stunda3.00
Iebraukšana un uzturēšanās autostāvvietā pie Bruņinieku un Šarlotes ielām pacientiem, kuri apmeklē dienas stacionāru un poliklīnikas  1 stunda1.50
Mēneša abonementi autostāvvietā pie Bruņinieku un Šarlotes ielām
Diennakts stāvvieta, mēnesī80.00
Slimnīcas nomniekiem, mēnesī40.00
Iebraukšana un uzturēšanā Slimnīcas teritorijā – mēnesī
Slimnīcas darbiniekiem7.00
Ģimenes ārsta praksei, kas Slimnīcā nomā telpas prakses vietai – ne vairāk kā diviem prakses darbiniekiem7.00
Slimnīcas nomniekiem – organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss30.00
Nomniekiem, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus Slimnīcā, automašīnu iebraukšanai, kas tieši saistīta ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu30.00
Pārējiem Slimnīcas nomniekiem (izņemot 5.5.2.-5.5.4.punktā norādītos)50.00
Autostāvvietas elektroniskās caurlaides atjaunošana nozaudēšanas gadījumā7.00
Nozaudēta iebraukšanas talona atjaunošana12.00
Pacientu transportēšanaCena EUR, ar PVN
Pacientu pārvešana no Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas uz pansionātu vai mājām Rīgas pilsētas robežās32.00
Covid-19 pacientu pārvešana Rīgas robežās (kods CP.28.)41.00
Pacienta transportēšana pa kāpnēm, neatkarīgi no stāvu skaita sēdošiem klientiem ratiņkrēslā5.00
Pacienta transportēšana pa kāpnēm, neatkarīgi no stāvu skaita guļošiem klientiem uz nestuvēm10.00
Sterilizācijas pakalpojumiCena EUR, ar PVN
Sterilizācijas pakalpojumi par vienību – kaste ar izmēru 0.3m x 0.3m x 0.6m – pilnā apstrāde10.70
Sterilizācijas pakalpojumi par vienību – kaste ar izmēru 0.3m x 0.3m x 0.6m – tikai sterilizācija  8.00
Sterilizācijas pakalpojumi par vienību – kaste ar izmēru 0.3m x 0.3m x 0.6m – pilnā apstrāde steidzamības kārtā / ātrāk par līgumā noteikto termiņu53.50
Instrumenta ievalcēšana un sterilizācija – izmērs līdz 100mm x 25 cm, vienā kārtā1.30
Instrumenta ievalcēšana un sterilizācija – izmērs no 150mm x 25 cm līdz 200mm x 25cm, vienā kārtā1.40
Instrumenta ievalcēšana un sterilizācija – izmērs virs 250mm x 25 cm, vienā kārtā1.60
Instrumenta ievalcēšana un sterilizācija – izmērs līdz 100mm x 25 cm, dubultā1.90
Instrumenta ievalcēšana un sterilizācija – izmērs līdz 150mm x 25 cm, dubultā 2.20
Instrumenta ievalcēšana un sterilizācija – izmērs līdz 250mm x 25 cm, dubultā2.40
Ģimenes ārstu sadarbības līgumos paredzētie pakalpojumi mēnesīCena EUR, ar PVN
Reģistratūras pakalpojumi:
veic pierakstu, informācijas saņemšanu un nodošanu ārstam un/vai pacientam, mājas žurnāla vizīšu aizpildīšana171.83
informācijas saņemšanu un nodošanu ārstam un/vai pacientam34.46
Neatliekamās palīdzības sniegšanai nepieciešamie medikamenti (bez māsas nodrošinājuma)- “šoka kaste” procedūru kabinetā7.91
Procedūru māsas pakalpojumi darba dienās, tajā skaitā, vakcinācijai pret Covid-19, saskaņā ar darba laiku, kas tiek norādīts līgumos163.57
Epidemiol. režīma, higiēnisko prasību un sterilizācijas pakalpojumi83.82
Medicīniskās aparatūras apkopes, sertifikācijas un verifikācijas nodrošinājums:
tikai slimnīcas īpašumā esošās aparatūras4.59
Visu ģimenes ārsta kabinetā esošo aparatūru, atbilstoši ģimenes ārsta iesniegtajam sarakstam13.76
Medicīnisko atkritumu utilizācija0.85
Higiēnas priekšmetu nodrošinājums koplietošanas telpās12.42
Medicīniskās dokumentācijas arhivēšanas un arhīva kārtošana8.67
Informācijas izvietošana informācijas vietnēs4.18
Reklāmas stendu vietas noma mēnesīCena EUR, ar PVN
Reklāmas stenda vietas noma uz grīdas, 1m2, ar elektrības pieslēgumu100.00
Reklāmas stenda vietas noma uz grīdas, 1m2, bez elektrības pieslēguma70.00
Reklāmas stenda vietas noma uz sienas, A1 izmērā50.00