Kods (ambulatori)Kods (dienas stacionārā)Pakalpojums Cena, EUR
T8.DST8.Logopēdiskā rehabilitācija 
T8.1.DST8.1.Pirmreizējā logopēda izmeklēšana bērnam32.00
T8.8.DST8.8.Pirmreizējā logopēda izmeklēšana pieaugušajam33.00
T8.2.DST8.2.Atkārtota logopēda konsultācija24.00
T8.4.DST8.4.Pirmreizēja audiologopēda konsultācija pieaugušajiem33.00
T8.9.DST8.9.Pirmreizēja audiologopēda konsultācija bērnam32.00
T8.7.DST8.7.Atkārtota nodarbība ar audiologopēdu24.00
T8.3.DST8.3.Logopēda izziņa skolai10.00
T8.5.DST8.5.Logopēdiskā masāža8.20
T8.6.DST8.6.Piederīgo apmācība logopēdiskajai masāžai 1 reize8.20
T810.DST810.Balss saites muskuļu elektrostimulācija ar VitalStim7.00