Kods (ambulatori)Kods (dienas stacionārā)Pakalpojums Cena, EUR
T8.DST8.Logopēdiskā rehabilitācija
T8.1.DST8.1.Pirmreizējā logopēda izmeklēšana bērnam31,00
T8.8.DST8.8.Pirmreizējā logopēda izmeklēšana pieaugušajam32,00
T8.2.DST8.2.Atkārtota logopēda konsultācija23,00
T8.4.DST8.4.Pirmreizēja audiologopēda konsultācija pieaugušajiem32,00
T8.9.DST8.9.Pirmreizēja audiologopēda konsultācija bērnam31,00
T8.7.DST8.7.Atkārtota nodarbība ar audiologopēdu23,00
T8.3.DST8.3.Logopēda izziņa skolai10,00
T8.5.DST8.5.Logopēdiskā masāža8,00
T8.6.DST8.6.Piederīgo apmācība logopēdiskajai masāžai 1 reize8,00