Kods (ambulatori)Kods (dienas stacionārā)Pakalpojums Cena, EUR
PI1.PI1.Pacienta līdzmaksājums par ārsta apmeklējumu4.00
PI19.AS.01Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanās dienu dienas stacionārā7.00
AS.13AS.13Ārstēšanās dienas stacionārā neoperētiem pacientiem38.00
A110.DSA110.Transfuziologa pirmreizēja konsultācija49.00
A111.DSA111.Transfuziologa atkārtota konsultācija39.00
A103.DSA103.Aferēzes centra vadītāja pirmreizēja konsultācija50.00
A112.DSA112.Aferēzes centra vadītāja atkārtota konsultācija39.00
 SO.129Manuālā plazmaferēzes ar centrifūgu74.00
 SO.130Ārstnieciskā aferēze ar SCINOMED239.00
 SO.131Ārstnieciskā aferēze ar COM TEC360.00
 SO.249Ārstnieciskā aferēze ar Spectra Optia498.00
 SO.472.Šūnu aferēze (citaferēze)498.00