Cerebrālās triekas rehabilitācija

Multidisciplināra programma, kura tiek veikta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstam sadarbojoties  ar  funkcionālajiem speciālistiem, izmantojot klīnikā pieejamās modernākās robotizētās un fizikālās medicīnas tehnoloģijas.

Cerebrālā trieka ir neprogresējoši motoro funkciju traucējumi, kas rodas augļa vai bērna smadzeņu bojājuma dēļ.

Simptomi

Bērnu cerebrālā trieka ir galvas smadzeņu bojājuma sekas, kuru izpausme galvenokārt ir kustību traucējumi, ar tiem var kombinēties:

 • inteliģences traucējumi,
 • koordinācijas traucējumi,
 • redzes traucējumi (parasti šķielēšana),
 • runas traucējumi(pamatā traucējumi runas motorikā, runas satura traucējumi, kas saistīti ar garīgajiem traucējumiem)
 • epilepsijas lēkmes u.c.

Bērnu cerebrālā trieka nav izārstējama, bet pareizi novērtējot un izvēloties bērnam atbilstošāko ārstēšanu, iespējams panākt būtisku progresu. Lai saglabātu funkcionālās spējas un uzlabotu dzīves kvalitāti bērniem ar cerebrālo trieku, Rīgas 1.slimnīcas Rehabilitācijas klīnika piedāvā neiroloģiskās rehabilitācijas programmu.

Rehabilitācijas laikā tiek veikta bērna klīniskā stāvokļa un funkcionēšanas traucējumu novērtēšana, dokumentēšana, komplikāciju profilakse, spasticitātes vadīšana, individuālā rehabilitācijas plāna izveide, pacienta un vecāku izglītošana un informēšana, sociālā integrācija, palīglīdzekļu pielāgošana, sniegtas rekomendācijas un iekļaušana dinamiskās novērošanas reģistrā.

Mērķgrupa

 • Bērni ar funkcionēšanas traucējumiem vecumā līdz 18 gadiem, kas ir medicīniski stabili un, kam medicīniskas rehabilitācijas potenciāls un motivācija rehabilitācijai vērtējami kā pietiekoši.

Rehabilitācijas programmas mērķi

Atbilstoši individuāli izstrādātam medicīniskās rehabilitācijas plānam:

 • veidot funkcionālās aktivitātes, kā ēšana, pašaprūpe, ģērbšanās, u.c.,
 • stabilitāti un līdzsvaru, koordināciju,
 • posturālo kontroli.

Tā ir palīdzība bērnam iegūt attīstības iemaņas, ja veselības traucējumi ir kavējuši vai bloķējuši sākotnējo prasmju apguvi. Programma var ietvert kognitīvās, sociālās, smalkās un lielās motorikas vai citu prasmju uzlabošanu, kas veicina mobilitāti, saziņu un ikdienas dzīves kvalitāti.

Spasticitāte

Ir viens no galvenajiem kustību traucējumu cēloņiem bērnu cerebrālās triekas pacientiem, kuras pamanāmākā pazīme ir paaugstināts muskuļu tonuss. Saskaņā ar pētījumiem, spasticitāte ir novērota aptuveni 70% bērnu ar cerebrālo trieku.

Bērniem ar izteiktu spasticitāti muskuļos trūkst spēka un elastības, tie ir nepārtraukti savilkti, izraisot problēmas ar ikdienišķām ķermeņa kustībām. Samazinot sāpes un muskuļu spasticitāti, bērns iegūst lielāku kustību brīvību un spēju veiksmīgāk attīstīt ķermeni.

Terapijā izmantojamās ROBOTTEHNOLOĢIJAS

Interaktīvā virsma tālejošai terapijai MYRO ir interaktīva terapijas virsma. MYRO sensori ļauj ikdienā apmācīt motoriku ar reāliem objektiem uz reaģējošas virsmas. Myro reaģē ne tikai uz kustību, bet arī uz spiedienu. Grafomotoriskās terapijas pieejas var realizēt elastīgi un neatkarīgi no palīgmateriāliem. Telpiski izpētes elementi rada vairāk izziņas terapijas iespēju.

THERA-Trainer balo ir piemērota pacientiem ar iedzimtu vai iegūtu stāvēšanas spējas ierobežojumu vai zudumu. THERA-Trainer balo ļauj droši piecelties no ratiņkrēsla atkarībā no lietotāja situācijas ar vai bez citu personu palīdzības. Ierīce THERA-Trainer balo ir piemērota pacientiem ar līdzsvara un koordinācijas traucējumiem stāvot.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ):

 • Mobilitātes traucējumu gadījumā:

Bobata terapija, Fizioterapija baseinā, Zīdaiņu peldināšana, Gaitas terapija: Reoambulator.

 • Līdzsvara un koordinācijas traucējumu gadījumā:

Līdzvara un koordinācijas robotterapija: Thera trainer Balo pediatric, Tymo, Challenge-disc.

 • Rokas funkcijas traucējumu gadījumā:

Rokas terapija: Pablo, Myro, Amadeo, E-link, Luna-EMG.

 • Spasticitātes gadījumā:

Gaitas terapija: Reoambulator, Rokas robotterapija: Amadeo, E-link, Luna-EMG; Modernā fizikālā terapija: Triecienviļnu terapija, FMS (Funkcionāla magnētiskā stimulācija), Bobata terapija, Botulīna toksīna injekcijas.

 • Kognitīvo traucējumu gadījumā:

Kognitīvā terapija: Myro, Rehacom

 • Pazemināta slodzes tolerances gadījumā:

Sci-Fit trenažieri,  Gaitas terapija: Alter-G, Reoambulator, Fizioterapija baseinā.

 • Disfāgijas, disfonijas gadījumā:

Nodarbības ar audiologopēdu, Uztura speciālista konsultācija

 •  Izziņas un komunikācijas traucējumu gadījumā:

Nodarbības ar audiologopēdu

Lai pieteiktos rehabilitācijas pakalpojumam, lūdzam sazināties ar Rīgas 1.slimnīcas rehabilitācijas koordinatoru, pa tālruni: 67366323 (taustiņš 2, Rehabilitācijas pakalpojumi)

vai jāaizpilda e-pieteikuma forma un mēs ar Jums sazināsimies darba dienās, 24h laikā.

 • Mātes / tēva pase vai ID karte, bērna pase / ID karte (ja ir)
 • Nosūtījums/u27 forma, (Valsts apmaksāts pakalpojums)
 • Iepriekš veiktie izmeklējumi, izraksti

Lūdzam ziņot par to Klīnikas koordinatoram (67366323) vai Jūsu funkcionālajam speciālistam vismaz 24 stundas iepriekš.

 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu attaisnotu iemeslu dēļ (piemēram, akūta saslimšana vai hroniskas slimības saasinājums, pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve, par ko 2 nedēļu laikā tiek uzrādīts attiecīgs dokuments – izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr.027/u , dzimšanas/miršanas apliecība), pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas , bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas sākumā.
 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu neattaisnoto iemeslu dēļ, pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas, bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas galā.
 • Pacients var tik izslēgts no Valsts apmaksāta pakalpojuma gaidītāju rindas, ja pacients atkārtoti, vismaz 2 reizes, atsakās ierasties vai atkārtoti, ilgstoši nav iespējams sazināties ar pacientu (telefoniski, elektroniski).

Maksas nodarbību abonementu derīguma termiņš – 6 mēneši.