Bērnam ar neiroloģiskās attīstības traucējumiem

jāpalīdz iegūt attīstības iemaņas, ja veselības traucējumi ir kavējuši vai bloķējuši sākotnējo prasmju apguvi. Rehabilitācija var ietvert kognitīvās, sociālās, smalkās un lielās motorikas vai citu prasmju uzlabošanu, kas veicina mobilitāti, saziņu un ikdienas dzīves kvalitāti. To veic multiprofesionāla speciālistu komanda, kuras sastāvā ir fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, klīniskais psihologs, kā arī ārsti — rehabilitologs, neirologs, ortopēds, u.c.

Ergoterapeits palīdz labāk attīstīt smalko motoriku, lai bērns mācītos satvert un atlaist priekšmetus, zīmēt un rakstīt, veicinātu roku—acu koordināciju, prasmi spēlēties un iekļauties grupā, kā arī sensoriskās un uzmanības prasmes. Logopēds un audiologopēds māca uzlabot runas un valodas prasmes, veicina orāli motoriskās spējas, mācot atdarināt skaņas, skatīties uz runātāju, veicinot tausti, mācot labāk izmantot lūpas un mēli utt. Runājošiem bērniem logopēds palīdz veidot runu skaidrāku, uzlabot vārdu krājumu, teikumu veidošanu vai klausīšanās prasmes. Nerunājošiem bērniem logopēds māca augmentatīvo un alternatīvo komunikāciju (augmentative and alternative communication) — komunikācijas metodi, ar kuras palīdzību papildina vai aizstāj runu valodas veidošanā vai izpratnē un kuras sadaļas ir attēlu apmaiņas komunikācijas sistēma (Picture Exchange Communication System), interaktīvi valodas palīglīdzekļi, komunikācija ar žestiem — žestu valoda. 

Fizioterapeits palīdz uzlabot sīkās un lielās motoriskās prasmes, piemēram, mācot atvērt un aizvērt dažādas lietas, satvert un atlaist priekšmetus, būvēt, vērt, zīmēt, ēst, ģērbties, sadarboties ar citiem, kā arī palīdz mazināt sensoriskās problēmas. 

RĪGAS 1.SLIMNĪCAS REHABILITĀCIJAS KLĪNIKA PIEDĀVĀ:

Bērnu neiroloģiskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc sekojošām ārstniecības programmām:

Bērnu rehabilitācijas programmas ir multidisciplināras, koordinētas un orientētas uz rezultātu. Tās domātas bērniem un pusaudžiem ar dažādiem funkcionēšanas ierobežojumiem, kas radušies iedzimtu vai iegūtu veselības stāvokļu rezultātā.

Neiroloģiskā bērnu rehabilitācija tiek veikta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vadībā, sadarbojoties funkcionālajiem speciālistiem, izmantojot klīnikā pieejamās modernākās robotizētās un fizikālās medicīnas tehnoloģijas.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ):

 • Mobilitātes traucējumu gadījumā:

Bobata terapija, Fizioterapija baseinā, Zīdaiņu peldināšana, Gaitas terapija: Reoambulator.

 • Līdzsvara un koordinācijas traucējumu gadījumā:

Līdzvara un koordinācijas robotterapija: Thera trainer Balo pediatric, Tymo, Challenge-disc.

 • Rokas funkcijas traucējumu gadījumā:

Rokas terapija: Pablo, Myro, Amadeo, E-link, Luna-EMG.

 • Spasticitātes gadījumā:

Gaitas terapija: Reoambulator, Rokas robotterapija: Amadeo, E-link, Luna-EMG; Modernā fizikālā terapija: Triecienviļnu terapija, FMS (Funkcionāla magnētiskā stimulācija), Bobata terapija, Botulīna toksīna injekcijas.

 • Kognitīvo traucējumu gadījumā:

Kognitīvā terapija: Myro, Rehacom

 • Pazemināta slodzes tolerances gadījumā:

Sci-Fit trenažieri,  Gaitas terapija: Alter-G, Reoambulator, Fizioterapija baseinā.

 • Disfāgijas, disfonijas gadījumā:

Nodarbības ar audiologopēdu, Uztura speciālista konsultācija

 •  Izziņas un komunikācijas traucējumu gadījumā:

Nodarbības ar audiologopēdu

Lai pieteiktos rehabilitācijas pakalpojumam, lūdzam sazināties ar Rīgas 1.slimnīcas rehabilitācijas koordinatoru, pa tālruni: 67366323 (taustiņš 2, Rehabilitācijas pakalpojumi)

vai jāaizpilda e-pieteikuma forma un mēs ar Jums sazināsimies darba dienās, 24h laikā.

 • Mātes / tēva pase vai ID karte, bērna pase / ID karte (ja ir)
 • Nosūtījums/u27 forma, (Valsts apmaksāts pakalpojums)
 • Iepriekš veiktie izmeklējumi, izraksti

Lūdzam ziņot par to Klīnikas koordinatoram (67366323) vai Jūsu funkcionālajam speciālistam vismaz 24 stundas iepriekš.

Ja nodarbība/procedūra tiek kavēta attaisnotu iemeslu dēļ (piem., akūta saslimšana vai hroniskas slim. saasinājums, pirmās pakāpes radinieka vai laulāta nāve, par ko 2 ned. laikā Klīnikas reģistratūrai tiek uzrādīts attiecīgs dokuments – izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta med. kartes – veidlapa Nr.027/u , dzimšanas/miršanas apliecība), atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas sākumā, bet pakalpojums tajā dienā tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas.

 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu attaisnotu iemeslu dēļ (piemēram, akūta saslimšana vai hroniskas slimības saasinājums, pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve, par ko 2 nedēļu laikā tiek uzrādīts attiecīgs dokuments – izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr.027/u , dzimšanas/miršanas apliecība), pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas , bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas sākumā.
 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu neattaisnoto iemeslu dēļ, pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas, bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas galā.
 • Pacients var tik izslēgts no Valsts apmaksāta pakalpojuma gaidītāju rindas, ja pacients atkārtoti, vismaz 2 reizes, atsakās ierasties vai atkārtoti, ilgstoši nav iespējams sazināties ar pacientu (telefoniski, elektroniski).

Maksas nodarbību abonementu derīguma termiņš – 6 mēneši.