Anestezioloģijae-pieraksts

Par anestēziju operācijas laikā ir atbildīgs ārsts-anesteziologs, kas kontrolē un nodrošina visas dzīvībai svarīgās organisma norises.

Anestēzija aizsargā no sāpju un operācijas stresa nevēlamās ietekmes uz cilvēka organismu, kā arī rada optimālus apstākļus operācijas veikšanai. Optimālo anestēzijas veidu izvēlas anesteziologs, ievērojot operācijas veidu, pacienta vispārējo stāvokli, kā arī  iespēju robežās respektējot pacientu vēlmes. Katrai metodei ir savas priekšrocības un savi trūkumi, pacientam tiks piedāvāta piemērotākā metode, par kuru pastāstīs un uz visiem neskaidrajiem jautājumiem atbildēs anesteziologs pirmsoperāciju vizītē.

Operācijas laikā tiek pielietoti dažādi anestēzijas veidi:

  • vispārējā anestēzija ir pasākumu komplekss, kad ar zāļu ievadīšanu organismā panāk apziņas un sāpju sajūtas zudumu, kā arī muskuļu relaksāciju, radot nepieciešamos apstākļus operācijas veikšanai. Pirms narkozes vienmēr vēnā ievada kanili, kas nodrošina pastāvīgu iespēju operācijas gaitā ievadīt medikamentus. Ievadot anestēzijas vielas, iestājas miegam līdzīgs stāvoklis visu operācijas laiku;
  • spinālās, epidurālās  anestēzijas vai perifēriskās nervu pinumu un nervu blokādes laikā sāpju sajūta tiek likvidēta tajā ķermeņa daļā, kurā tiks veikta operācija - ekstremitātēs vai sēžas apvidū. Ap nerviem, kas nes sajūtas no šī reģiona, tiek ievadīts medikaments, kura bloķē impulsa pārvadi nervā, tā panākot nejūtīgumu operācijas rajonā, kas saglabājas 2 - 4 stundas.

Anestezioloģijas pakalpojumu Rīgas 1.slimnīcā nodrošina Anestezioloģijas, intensīvās terapijas un sāpju klīnikas personāls, Dr.med.,docentes Irinas Evansas vadībā.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".