Saslimstība ar arodslimībām kļuvusi par būtisku sabiedrības veselības problēmu pieaugošās izplatības un ietekmes dēļ gan indivīda veselībai, gan dzīves kvalitātei. Mūsdienās mainās darba vide – darbs kļūst arvien intensīvāks, tam nepieciešama liela uzmanība, cilvēka garīgo un fizisko spēju maksimāla izmantošana. Lai uzraudzītu veselību, nepieciešams veikt obligātās veselības pārbaudes – to paveikt iespējams Rīgas 1. slimnīcā.

IEVĒRĪBAI!
Ja Jūs uz dotu brīdi esat slims, vai Jums ir atvērta slimības lapa, OVP komisijas slēdzienu Jūs saņemt nevarēsiet. Uz komisiju var nākt tikai tad, kad būsiet vesels un slimības lapa būs slēgta!

Ir vecās jeb tipiskās arodslimību problēmas – smaga fiziskā slodze, trokšņa, vibrācijas, putekļu iedarbība –, bet mūsdienās rodas jaunas problēmas – tādas kā stress darbā, garas darba stundas, darbs pie datora, ergonomiskas problēmas, informācijas pārpilnība. Jauna, mūsdienās plaši izplatīta arodslimība ir izdegšanas sindroms, kas saistīts ar stresu darbavietā. Šai slimībai ir daudzas izpausmes, bet galvenā iezīme ir emocionāls un fizisks izsīkums un nogurums.

Lai iespēja agrīni atklātu saslimšanas ar arodslimībām un uzsāktu to novēršanas pasākumus, saskaņā ar MK noteikumiem NR.219 no 10.03.2009

Rīgas 1. slimnīca piedāvā veikt obligātās veselības pārbaudes

Mūsu slimnīcas Arodveselības nodaļā ir pieejamas obligātās veselības pārbaudes. Obligāto veselības pārbaudi veic pieredzējuši ārsti speciālisti:

Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti citu specialitāšu ārsti-speciālisti un nodrošināti nepieciešamie izmeklējumi.

Papildus ambulatori pieejamas ārstu speciālistu konsultācijas 47 medicīnas nozarēs. Plašais speciālistu loks un viss nepieciešamais diagnostiskais aprīkojums ļauj operatīvi konstatēt slimības cēloni un izstrādāt ārstēšanas un rehabilitācijas programmu arī pie neskaidriem simptomiem vai kompleksu veselības problēmu gadījumā. 

Kam jāveic obligātā veselības pārbaude?

Personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Kad atkārtoti jāveic obligātā veselības pārbaude?

Darbiniekiem jāveic atkārtota veselības pārbaude šādos gadījumos:

 • periodiski vienu reizi 1–3 gados;
 • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem;
 • pēc arodslimību ārsta norādījuma;
 • pēc nodarbinātā pieprasījuma;
 • pēc darba devēja iniciatīvas.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai veiktu obligātās veselības pārbaudes?

Ierodoties uz vizīti pie ārsta speciālista, līdzi jāņem:

 • norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi (OVP karte)
 • pase vai personas apliecība (ID karte)
 • ja ir arodslimība vai invaliditāte obligāti līdz jāņem DEĀK slēdziens
 • ja ir veikti pēdējā pusgada laikā ( RTG; EKG; analīzes ; izraksts no stacionāra , citi izmeklējumi un speciālistu – konsultantu slēdziens )

Kā notiek obligātā veselības pārbaude Rīgas 1. Slimnīcā?

Obligātās veselības pārbaudes veikšana Rīgas 1. Slimnīcā norit pēc vienotas, secīgas procedūras.

 1. Lai darbinieks varētu dotos uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējam ir jānoformē obligātās veselības pārbaudes karte (2 eksemplāros), uzskaitot darba riska novērtējumā konstatētos kaitīgos vides faktorus un īpašos darba apstākļus, kam darbinieks pakļauts.
 2. Ierodoties Arodveselības nodaļā, darbinieks iesniedz pārbaudes kartes arodārstam. Saskaņā ar to arodārsts informē par nepieciešamajiem izmeklējumiem. Visi izmeklējumi un speciālistu apskates tiek nodrošināti vienuviet – Rīgas 1. slimnīcas Arodveselības nodaļā.
 3. Pēc izmeklējumu veikšanas arodārsts informē darbinieku par veselības stāvokli. Darba devējam paredzētajā slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst/neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram, vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.
 4. Vizītes laikā darbinieks ar arodārstu var pārrunāt jautājumus arī par citām veselības problēmām, savukārt ārsts var rekomendēt, kādus speciālistus ieteicams apmeklēt ārpus šīs obligātās veselības pārbaudes.

Apmeklēt Arodveselības nodaļu pēc iepriekšēja pieraksta iespējams:

 • pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās  plkst. 8.00–16.00
 • otrdienās plkst. 11.00–19.00
 • trešdienās plkst. 9.00–17.00

Arodveselības nodaļas atrašanās vieta

Esi drošs par savu veselību darba vidē – veic regulāras obligātās veselības pārbaudes
Rīgas 1. slimnīcā!