Saslimstība ar arodslimībām kļuvusi par būtisku sabiedrības veselības problēmu gan pieaugošās izplatības dēļ, gan ietekmes dēļ uz indivīda veselību un dzīves kvalitāti. Mūsdienās mainās darba vide – darbs kļūst arvien intensīvāks, tam nepieciešama liela uzmanība, cilvēka garīgo un fizisko spēju maksimāla izmantošana.

Ir vecās jeb tipiskās arodslimību problēmas: smaga fiziskā slodze, trokšņa, vibrācijas, putekļu iedarbība. Rodas jaunas problēmas: stress darbā, garas darba stundas, darbs pie datora, ergonomiskas problēmas, informācijas pārpilnība. Jauna, mūsdienās plaši izplatīta arodslimība ir izdegšanas sindroms, kas saistīts ar stresu darbavietā. Šai slimībai ir daudzas izpausmes, bet galvenā iezīme ir emocionāls un fizisks izsīkums un nogurums.

Lai iespēja agrīni atklātu saslimšanas ar arodslimībām un uzsāktu to novēršanas pasākumus, saskaņā ar MK noteikumiem NR.219 no 10.03.2009

Rīgas 1.slimnīca piedāvā obligātās veselības pārbaudes.

Obligātā veselība pārbaude notiek Arodveselības nodaļā, kas atrodas 22.korpusā.

Obligāto veselības pārbaudi veic ārsti speciālisti:

Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti citu specialitāšu ārsti speciālisti, un nodrošināti nepieciešamie izmeklējumi.

Papildus ambulatori pieejamas ārstu speciālistu, 47 medicīnas nozarēs, konsultācijas. Plašais speciālistu loks un viss nepieciešamais diagnostiskais aprīkojums, ļauj operatīvi konstatēt slimības cēloni un izstrādāt ārstēšanas un rehabilitācijas programmu, arī pie neskaidriem simptomiem vai kompleksu veselības problēmu gadījumā. 

Kam būtu jāveic Obligātā veselības pārbaude?

Personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Kad būtu jāveic Obligātā veselības pārbaude?

Darbiniekiem, būtu jāveic atkārtota veselības pārbaude:

 • periodiski vienu reizi 1 – 3 gados,
 • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,
 • pēc arodslimību ārsta norādījuma,
 • pēc nodarbinātā pieprasījuma,
 • pēc darba devēja iniciatīvas.

Nepieciešamie dokumenti

 • norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi (OVP karte),
 • pase vai personas apliecība (ID karte).

Kā notiek obligātā veselības pārbaude?

 • Lai darbinieks varētu dotos uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējam ir jānoformē obligātās veselības pārbaudes karte (2 eksemplāros), uzskaitot darba riska novērtējumā konstatētos kaitīgos vides faktorus un īpašos darba apstākļus, kam darbinieks pakļauts.
 • Ierodoties Arodveselības nodaļā, darbinieks iesniedz pārbaudes kartes arodārstam. Saskaņā ar to arodārsts informē par nepieciešamajiem izmeklējumiem. Visi izmeklējumi un speciālistu apskates tiek nodrošināti vienuviet – Rīgas 1. slimnīcas Arodveselības nodaļā.
 • Pēc izmeklējumu veikšanas arodārsts informē darbinieku par veselības stāvokli. Darba devējam paredzētajā slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam vai neatbilst, kā arī iesaka, piemēram, vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.
 • Darbinieks ar arodārstu var pārrunāt jautājumus arī par citām veselības problēmām, savukārt ārsts var rekomendēt, kādus speciālistus ieteicams apmeklēt ārpus šīs obligātās veselības pārbaudes.

Arodveselības nodaļas darba laiks

 • pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās no  pl. 8.00 līdz 16.00
 • otrdienās no pl. 11. 00 līdz 19.00
 • trešdienās no pl. 9.00 līdz 17.00

Kur meklēt Obligātās veselības pārbaudes nodaļu?