Pirmreizējā un kārtējā veselības pārbaude tiek veikta ar mērķi izvērtēt jau esošu transportlīdzekļa vadītāja vai personas, kura vēl tikai vēlas iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, veselības stāvokli. Pirmreizējās un kārtējās veselības pārbaudes jāveic transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju (izņemot velosipēdistus). To veikt vari Rīgas 1. slimnīcā. 

Ārstu komisija transportlīdzekļu vadītājiem 

Veselības pārbaudi pēc personas izvēles veic:

 • ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā persona ir reģistrēta un kura veselības aprūpē šī persona ir vismaz 6 mēnešus;
 • ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija.

Pirmreizējā un kārtējā veselības pārbaude Rīgas 1. slimnīcā 

Rīgas 1. slimnīcā ārstu komisija transportlīdzekļu vadītājiem veic veselības pārbaudi pēc iepriekšēja pieraksta.

Ārstu komisiju vada ģimenes ārsts vai internists, un tās sastāvā ir:

 • neirologs;
 • oftalmologs;
 • otorinolaringologs;
 • ķirurgs vai traumatologs ortopēds;
 • psihiatrs;
 • narkologs.

Rezultāti tiek paziņoti elektroniski

Pēc veselības pārbaudes ārstu komisijas vadītājs 2 darba dienu laikā atzinumu par personas veselības pārbaudē konstatētajiem faktiem ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Tas nozīmē, ka personai nav nepieciešama medicīniskā izziņa “papīra formātā”.

Cik bieži jāveic veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītājiem?

Dažāda vecuma un transportlīdzekļu kategoriju vadītājiem atkārtoti jāveic veselības pārbaude.

 • Ik pēc 10 gadiem AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem. 
 • Ik pēc 5 gadiem C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem. 
 • Maksimāli ik pēc 3 gadiem visu kategoriju vadītājiem, kuru vecums pārsniedz 60 gadus.

Ar kādiem dokumentiem jāierodas uz ārstu komisiju transportlīdzekļu vadītājiem?

Transportlīdzekļu vadītājiem pirmreizējai un kārtējai veselības pārbaudei nepieciešamie dokumenti ir:

 • transportlīdzekļu vadītāja apliecība;
 • pase vai personas apliecība (ID karte).

Medicīniskās komisijas darba laiks Rīgas 1. slimnīcā

Ārstu komisija transportlīdzekļu vadītājus pēc iepriekšēja pieraksta pieņem sekojošos laikos:

 • pirmdienās plkst. 12.00–13.00;
 • otrdienās plkst. 13.00–14.00;
 • trešdienās plkst. 13.00–14.00;
 • ceturtdienās plkst. 12.00–13.00;
 • piektdienās  plkst. 8.00–9.00.

Pieraksts Rīgas 1. slimnīcā

Medicīniskā komisija pieņem 22. korpusā pēc iepriekš veikta pieraksta pa kādu no tālruņa numuriem:

 • 67366323;
 • 67366322.

Rīgas 1. slimnīca ārstu komisija pirmstermiņa veselības pārbaudi neveic!

Lai atjaunotu vadīšanas tiesības, kas atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu, mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola reibumā vai atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, personai jāveic pirmstermiņa veselības pārbaude. To Rīgas 1. slimnīcā veikt nevar!

Veselības pārbaudes derīguma termiņu persona bez maksas var pārbaudīt e-CSDD.

Veselības pārbaudes nepieciešamību un kārtību nosaka Ceļu satiksmes likums un MK noteikumi nr.940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”.