Pirmreizējās un kārtējās veselības pārbaudes jāveic transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju (izņemot velosipēdistus).

Veselības pārbaudi pēc personas izvēles veic:

 • ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā persona ir reģistrēta un kura veselības aprūpē šī persona ir vismaz 6 mēnešus;

 • ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists un kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otorinolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs.

Rīgas 1.slimnīcas piedāvā ārstu komisijas pakalpojumu transportlīdzekļu vadītājiem pirmreizējai un kārtējai veselības pārbaudei

Pēc veselības pārbaudes ārstu komisijas vadītājs 2 darbdienu laikā atzinumu par personas veselības pārbaudē konstatētajiem faktiem ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Tas nozīmē, ka personai nav nepieciešama medicīniskā izziņa “papīra formātā”.

Termiņi veselības pārbaudes veikšanai:

 • AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ik pēc 10 gadiem, personām pēc 60 gadu vecuma – maksimāli ik pēc 3 gadiem;

 • C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ik pēc 5 gadiem, personām pēc 60 gadu vecuma – maksimāli ik pēc 3 gadiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem pirmreizējai un kārtējai veselības pārbaudei nepieciešamie dokumenti:

 • transportlīdzekļu vadītāja apliecība,

 • pase vai personas apliecība (ID karte).

Medicīniskās komisijas darba laiks:

 • pirmdienās no plkst. 12.00 līdz 13.00;

 • otrdienās no plkst. 13.00 līdz 14.00;

 • trešdienās no plkst. 13.00 līdz 14.00;

 • ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 13.00;

 • piektdienās no  plkst. 8.00 līdz 9.00.

Medicīniskā komisija pieņem 22.korpusā, pēc iepriekš veikta pieraksta pa tālr. 67366323 vai 67366322 

Lai atjaunotu vadīšanas tiesības, kas atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu, mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola reibumā vai atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, personai jāveic pirmstermiņa veselības pārbaude.

Rīgas 1.slimnīca ārstu komisija pirmstermiņa veselības pārbaudi neveic.

Veselības pārbaudes derīguma termiņu persona bez maksas var pārbaudīt e-CSDD.

Veselības pārbaudes nepieciešamību un kārtību nosaka Ceļu satiksmes likums un MK noteikumi nr.940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”.