Ikvienai fiziskai personai, kura vēlas saņemt ieroča atļauju, ir jāveic veselības pārbaude. To iespējams veikt Rīgas 1. slimnīcā. Mūsu ārstu komisija ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai ātri, profesionāli un ērti veiks nepieciešamās pārbaudes un sniegs atzinumu. Veic pierakstu jau tagad!

Veselības pārbaudi veic, lai:

 1. izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem;
 2. noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci (turpmāk – medicīniskās pretindikācijas). 

Kam jāveic kārtējā veselības pārbaude?

Lai veiktu kārtējo veselības pārbaudi, ārstu komisija ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai jāapmeklē personām, kuras ieguvušas:

 • ieroča glabāšanas atļauju;
 • ieroča nēsāšanas atļauju;
 • ieroču kolekcijas atļauju;
 • atļauju darbam ar ieročiem;
 • šaušanas instruktora vai šaušanas trenera sertifikātu.

Kārtējā veselības pārbaude jāveic ik pēc 1-5 gadiem atkarībā no personas veselības stāvokļa.

Kas var veikt personas pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi?

Pēc personas pašas izvēles šādas pārbaudes veic:

 • ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā persona ir reģistrēta un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;
 • ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists un kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs.

Ārstu komisija ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai Rīgas 1. slimnīcā

Katru darba dienu sev ērtā laikā iespējams apmeklēt ārsta komisiju ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai Rīgas 1. slimnīcā. 

Pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta šādos laikos:

 • pirmdienās plkst. 12.00–13.00
 • otrdienās plkst. 13.00–14.00
 • trešdienās plkst. 13.00–14.00
 • ceturtdienās plkst. 12.00–13.00
 • piektdienās plkst. 8.00–9.00

Svarīgi atcerēties, ka, ierodoties uz veselības pārbaudi līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).

Veic pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi ieroču nēsāšanai (glabāšanai) pie mums!

Medicīniskā komisija pieņem 22. korpusā pēc iepriekš veikta pieraksta – lai to saņemtu, zvanu pa tālr. 67366323 vai 67366322.

Svarīgi ņemt vērā, ka Rīgas 1. slimnīcas medicīniskā ārstu komisija veic tikai pirmreizējās vai kārtējās veselības pārbaudes ieroču nēsāšanai (glabāšanai). Pirmstermiņa veselības pārbaude netiek veikta!

Medniekiem jāatceras – lai arī ieroča glabāšanas atļaujā derīguma termiņš nav norādīts, dokuments bez spēkā esošas medicīniskās izziņas nav derīgs. To paredz Ieroču aprites likuma attiecīgie panti 4. un 5. nodaļā.

Veic pierakstu!