Fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča atļauju ir jāveic veselības pārbaude. Veselības pārbaudi veic, lai izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci (turpmāk — medicīniskās pretindikācijas). 

Kārtējo veselības pārbaudi jāveic personām, kuras saņēmušas ieroča glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, atļauju darbam ar ieročiem vai šaušanas instruktora vai šaušanas trenera sertifikātu, veic ik pēc viena līdz pieciem gadiem atkarībā no personas veselības stāvokļa.

Personas pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi pēc viņas izvēles veic:

  • ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā persona ir reģistrēta un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus,

  • ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists un kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs.

Rīgas 1.slimnīca piedāvā ārstu medicīniskās komisijas pakalpojumu ieroču glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saņemšanai

Pirmreizējai un kārtējai veselības pārbaudei nepieciešamie dokumenti:

  • pase vai personas apliecība (ID karte).

Ieroču nēsāšanas un uzglabāšanas atļaujas medicīniskās komisijas darba laiks:

  • pirmdienās no plkst. 12.00 līdz 13.00

  • otrdienās no plkst. 13.00 līdz 14.00

  • trešdienās no plkst. 13.00 līdz 14.00

  • ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 13.00

  • piektdienās no  plkst. 8.00 līdz 9.00

Medicīniskā komisija pieņem 22.korpusā, pēc iepriekš veikta pieraksta pa tālr. 67366323 vai 67366322 

Rīgas 1.slimnīcas medicīniskā aŗstu komisija veic pirmreizējās vai kārtējās veselības pārbaudes ieroču nēsāšanai (glabāšanai). 

Pirmstermiņa veselības pārbaudi neveic!

Medniekiem jāatceras – lai arī ieroča glabāšanas atļaujā derīguma termiņš nav norādīts, dokuments bez spēkā esošas medicīniskās izziņas nav derīgs. To paredz Ieroču aprites likuma attiecīgie panti 4. un 5. nodaļā.