Sporta medicīna ir teorētiska un praktiska medicīnas nozare, kas pēta fizisku vingrinājumu, treniņu un sporta nodarbību, kā arī kustību trūkuma ietekmi uz veselu un slimu cilvēku veselību un veiktspēju visās vecuma grupās, lai sekmētu sportistu veselību, nodrošinātu profilaksi, terapiju un rehabilitāciju, un labvēlīgu sporta nodarbību ietekmi uz veselību un darbaspējām.

Sporta medicīna ir multidisciplināra praktiska un teorētiska vispārējās medicīnas nozare, kas saistīta ar sportistu ārstēšanu pēc traumām un slimībām, rehabilitāciju un profilaksi. Sporta medicīna nosaka arī fizisku vingrinājumu un sporta nodarbību izraisītās morfoloģiskās un funkcionālās izmaiņas organismā (piem., izturības treniņi izraisa sirds palielināšanos, kas nodrošina paaugstinātas aerobās darba spējas).

Sporta ārsts

Sporta ārsts ir speciālists, kas sniedz konsultācijas dažādu vecumu cilvēkiem –  gan aktīviem sportistiem, gan tiem, kuri tikai vēlas uzsākt sportošanu vai uzlabot  ikdienas fizisko aktivitāšu efektivitāti savas veselības uzlabošanai vai dažādu saslimšanu( piem., cukura diabēts, hipertensija, aptaukošanās, astma, post Covid-19 u.c.) papildus  koriģēšanai.

Sporta medicīnas ārsti sekmē un nodrošina bērnu, jauniešu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos regulārās sporta nodarbībās un piedalīšanos sacensībās. Minimāli nepieciešamā fiziskā aktivitāte visās vecuma grupās labvēlīgi ietekmē veselību un profilaktiski samazina hronisko slimību risku.

Rīgas 1.slimnīcas Rehabilitācijas klīnika piedāvā sporta ārsta konsultācijas

Konsultācijas laikā sporta ārsts:

  • veic pacienta veselības un organisma funkcionālā stāvokļa novērtēšanu (piem., ķermeņa stāju, muskuļu spēku un kustību stereotipu u.c.)

  • novērtē un izskaidro fiziskās slodzes ietekmi uz pacienta organismu

  • konsultē par fiziskās veselības uzlabošanas iespējām, iesaka piemērotāko sporta veidu, fiziskās slodzes biežumu, intensitāti un ilgumu

  • konsultē par treniņu procesu, kā labāk, kvalitatīvāk sasniegt rezultātus, nekaitējot veselībai

  • konsultē par traumu profilaksi  un ārstē, ja pacientam ir trauma vai stājas traucējumi

  • konsultē par sūdzībām kā sirds darbību, elpošanas problēmas, asinsspiediena novirzes no normas vai citas sūdzības sportisku aktivitāšu laikā vai ārpus tām kā piem., profesijās, kurās ir  paaugstināta fiziskā un emocionālā slodze

  • sastāda individuālu  rehabilitācijas plānu un vada tā norisi, ja ir  iegūta trauma, fizisko aktivitāšu pārslodze, pēc operācijām, kā arī nepieciešamības gadījumā nozīmē papildus izmeklējumus un speciālistu konsultācijas

  • skaidro veselīga un aktīva dzīvesveida principu ieviešanas nozīmi pacienta pašsajūtas uzlabošanai

Aktuālākās problēmas sporta medicīnā mūsdienās saistītas ar sporta traumu profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu; ar sporta kardioloģiju; ar sporta darba spēju u. c. jautājumiem, kā arī hipodinamijas izraisītajām problēmām – lieko ķermeņa masu un aptaukošanos un tās izraisītajām slimībām, kā sirds un asinsvadu, endokrīnās un vielmaiņas (cukura diabēts), locītavu u. c. slimības.

Sportisti treniņu procesā pielieto dažādus atjaunošanas līdzekļus, tajā skaitā farmakoloģiskos, kā arī slimību vai traumu gadījumā medikamentozos līdzekļus, tāpēc sporta medicīnas ārsti aktīvi piedalās ar dopingu saistīto jautājumu risināšanā, kontrolē un sportistu izglītošanā.

Kāpēc izvēlēties Rīgas 1. slimnīcas sporta ārsta konsultāciju?

Mūsu prioritāte ir uz pacientu vērsta aprūpe, saviem pacientiem nodrošinot vislabākos terapeitiskos rezultātus.

Ieguvums izvēloties Rīgas 1.slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas pakalpojumus:

 • droša ārstēšana, ko veiks augsti kvalificēti slimnīcas speciālisti,
 • mūsdienīgas iekārtas – speciālistu rīcībā ir modernas iekārtas un tehnoloģijas, kas nodrošina precīzu vizualizāciju un ārstēšanu,
 • personalizēti ārstēšanas plāni, kas tiek pielāgoti katra pacienta individuālajām vajadzībām, nodrošinot visaptverošu un personalizētu aprūpe visa procesa laikā,
 • empātija. Mēs saprotam, ka jebkura ārstēšana var būt emocionāla pieredze. Mūsu personāls ir gatavs palīdzēt un sniegt pārliecību katrā solī.

Sporta medicīna kā iekļaujošā medicīna dinamiski strauji attīstās, jo savā darbībā izmanto medicīniski bioloģisko, klīnisko un citu zinātņu jomu jaunākās zinātniskās atziņas. Sporta medicīnā tiek iesaistīti dažādi klīniskie speciālisti (traumatologi, ortopēdi, kardiologi un citi).