RĪGAS 1.SLIMNĪCAS REHABILITĀCIJAS KLĪNIKA PIEDĀVĀ:

Rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem pēc muguras smadzeņu bojājumiem sekojošās ārstniecības programmās:

Multidisciplināras programmas, kurās fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, funkcionālie speciālisti, pielietojot modernākās robotizētās un fizikālās medicīnas tehnoloģijas, lai sniegtu spinālo pacientu – pacientu pēc muguras smadzeņu bojājumiem, rehabilitāciju.

Muguras smadzeņu bojājumi var izraisīt kustību un jušanas traucējumus, kā arī spasticitāti.

Rehabilitācijas laikā tiek veikta pacienta klīniskā stāvokļa un funkcionēšanas traucējumu novērtēšana, dokumentēšana, komplikāciju profilakse, individuālā rehabilitācijas plāna izveide, kustību funkciju uzlabošana, spasticitātes vadīšana, pacienta un piederīgo izglītošana un informēšana, sociālā integrācija, palīglīdzekļu pielāgošana, sniegtas rekomendācijas un iekļaušana dinamiskās novērošanas reģistrā.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ):

 • Mobilitātes traucējumu gadījumā:
  Gaitas terapija: Alter-G, Reoambulator. Luna-EMG. Fizioterapija baseinā.
 • Līdzsvara un koordinācijas traucējumu gadījumā:
  Līdzvara un koordinācijas robotterapija: Thera Balo, Tymo, Challenge-disc
 • Rokas funkcijas traucējumu gadījumā:
  Rokas robotterapija: Pablo, Myro, Amadeo, E-link, Luna-EMG
 • Disfāgijas, disfonijas gadījumā:
  Nodarbības ar audiologopēdu, Uztura speciālista konsultācija
 • Izziņas un komunikācijas traucējumu gadījumā:
  Nodarbības ar audiologopēdu, Tehnisko palīglīdzekļu piemērošana
 • Kognitīvo traucējumu gadījumā:
  Kognitīvā terapija: Myro, Rehacom.
 • Psiholoģiskas grūtības, depresijas, trauksmes gadījumā:
  Klīniskais psihologs, Flotācijas terapija.
 • Spasticitātes gadījumā:
  Gaitas terapija: Reoambulator. Rokas robotterapija: Amadeo, E-link, Luna-EMG; CPM
  Pasīvo kustību terapija: Artromot S4, FYSIOTEK 300TS.
  Modernā fizikālā terapija: Triecienviļņu terapija, FMS (Funkcionāla magnētiskā stimulācija). Botulīna toksīna injekcijas.
 • Sāpju gadījumā:
  Modernā fizikālā terapija: HILT (Augstas intensitātes lāzerterapija), FMS (Funkcionāla magnētiskā stimulācija), MR-terapija (Mērķētas radiofrekvences terapija), Triecienviļņu terapija
 • Pazeminātas slodzes tolerances gadījumā:
  Sci-fit trenažieri. Gaitas terapija: Alter-G. Fizioterapija baseinā.

Lai pieteiktos rehabilitācijas pakalpojumam, lūdzam sazināties ar Rīgas 1.slimnīcas rehabilitācijas koordinatoru, pa tālruni: 67366323 (taustiņš 2, Rehabilitācijas pakalpojumi)

vai jāaizpilda e-pieteikuma forma un mēs ar Jums sazināsimies darba dienās, 24h laikā.

 • Pase vai ID karte
 • Apdrošināšanas polise
 • Nosūtījums 027/u forma, (Valsts apmaksāts pakalpojums)
 • Iepriekš veiktie izmeklējumi, izraksti

Lūdzam ziņot par to Klīnikas koordinatoram (67366323) vai Jūsu funkcionālajam speciālistam vismaz 24 stundas iepriekš.

 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu attaisnotu iemeslu dēļ (piemēram, akūta saslimšana vai hroniskas slimības saasinājums, pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve, par ko 2 nedēļu laikā tiek uzrādīts attiecīgs dokuments – izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr.027/u , dzimšanas/miršanas apliecība), pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas , bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas sākumā.
 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu neattaisnoto iemeslu dēļ, pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas, bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas galā.
 • Pacients var tik izslēgts no Valsts apmaksāta pakalpojuma gaidītāju rindas, ja pacients atkārtoti, vismaz 2 reizes, atsakās ierasties vai atkārtoti, ilgstoši nav iespējams sazināties ar pacientu (telefoniski, elektroniski).