Rehabilitācija pēc galvas smadzeņu išēmiskā insulta, asinsizplūduma

Rehabilitācija pēc insulta tiek veikta, piedāvājot multidisciplināras programmas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vadībā, sadarbojoties  funkcionālajiem speciālistiem, izmantojot klīnikā pieejamās modernākās robotizētās un fizikālās medicīnas tehnoloģijas. Multidisciplināra komandas aprūpe ir vispiemērotākā stratēģija insulta pacientu rehabilitācijā, kuras pamatā ir Pasaules Veselības Organizācijas bio-psiho-sociālais modelis. Rehabilitācija pēc insulta nozīmē pacienta kognitīvo, motorisko, emocionālo, sociālo un pašregulācijas prasmju korekciju.

Insults ir pēkšņs smadzeņu bojājums, kurš var izraisīt motoro funkciju, līdzsvara, koordinācijas, kognitīvo spēju traucējumus, kā arī spasticitāti.

Išēmisks insults attīstās, kad noteiktai smadzeņu daļai nepieplūst asinis, asinsvada nosprostojuma dēļ. Hemorāģisks insults notiek tad, kad asinsvads kādu iemeslu dēļ plīst. Insults var piemeklēt ikvienu cilvēku neatkarīgi no rases, vecuma un dzimuma.

Rehabilitācijas laikā tiek veikta pacienta klīniskā stāvokļa un funkcionēšanas traucējumu novērtēšana, dokumentēšana, komplikāciju profilakse, individuālā rehabilitācijas plāna izveide, kustību funkciju uzlabošana, gaitas stereotipa, līdzsvara un koordinācijas reakcijas uzlabošana, pacienta un piederīgo izglītošana un informēšana, sociālā integrācija, palīglīdzekļu pielāgošana, sniegtas rekomendācijas un iekļaušana dinamiskās novērošanas reģistrā.

Mērķa grupa:
Pacienti ar funkcionēšanas traucējumiem vecumā no 18 gadiem, kas ir medicīniski stabili un, kam medicīniskas rehabilitācijas potenciāls un motivācija rehabilitācijai vērtējami kā pietiekoši.

Rehabilitācijas programmas mērķis

maksimāla funkcionālās neatkarības atjaunošana, kas nodrošina pacienta neatkarību, saglabājot ierasto dzīvesveidu un pašcieņu.

Lai izstrādātu individuālu medicīniskās rehabilitācijas plānu,  fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē:

 • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus,
 • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu,
 • pacienta un viņa piederīgo motivāciju,
 • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai,
 • optimālāko medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu.

Rehabilitācijai pēc insulta izmantojamās tehnoloģijas ir vērstas uz funkciju traucējumu mazināšanu un aktivitātes un dalības veicināšanu, kas nodrošina lielāku personas patstāvību, mazinot kopšanas nepieciešamību.

Visaptveroša rehabilitācijas programma ir būtiska, lai iegūtu pēc iespējas labākus funkcionalitātes rādītājus pēc insulta. Nav vienota koncepta, kad ir optimālais laiks, lai uzsāktu rehabilitāciju, bet daudzi pētījumu dati pierāda to, ka lielākais ieguvums pacientam ir, ja rehabilitācija uzsākta pirmajās 2 nedēļās pēc insulta.

Līdzestība

Liela nozīme ir motivācijai, kas rodas tikai ar pareizu slimības izpratni. Pēc pārciesta insulta pacientam mēdz būt stipri pazemināta līdzestība visās jomās – gan medikamentu regulārā lietošanā, gan sava veselības stāvokļa paškontrolē, gan fizisko aktivitāšu veikšanā. Līdzestība var mazināties, ja pacientam ir atmiņas traucējumi, kustību funkciju traucējumi, depresīvs noskaņojums. Insulta pacientu kognitīvas disfunkcijas esamība nozīmīgi samazina pacienta dzīves kvalitāti, kā piemēram, nenodrošinot cukura diabēta vai citu, slimību pavadošo uzvedības traucējumu, kontroli. Vienlaikus ar rehabilitāciju jānodarbojas ar pacienta izglītošanu par to, kas ar viņu ir noticis, kāpēc tas ir noticis, un kā izvairīties no atkārtotiem notikumiem. Tikai ar pareizu slimības izpratni pacientam var rasties motivācija rehabilitācijai.

Nozīmīgs ir izglītojošais darbs ar insulta pacientu un tā piederīgajiem, lai sekmētu līdzestību un uzstādīto mērķu, kas ietekmē visu atlikušo cilvēka dzīvi, sasniegšanu.

Terapijā izmantojamās ROBOTTEHNOLOĢIJAS

Plaukstas un pirkstu rehabilitācijas sistēma AMADEO. Amadeo ir mūsdienīgs robotizēts trenažieris sīkās motorikas attīstīšanai augšējās ekstremitātēs – plaukstas un pirkstu locītavās, ko izmanto neirorehabilitācijā un traumatoloģijā. Ar to ir iespējams veikt efektīvu treniņu pat ļoti agrīnā rehabilitācijas posmā (tikko pec insulta pie neesošām vai pie vis-minimālākajām funkcijām), kā arī dokumentēt terapijas progresu. Amadeo® ir unikāls ar to, ka tā ir vienīgā ierīce, kas ļauj atjaunot aktīvu kustību visos pirkstos.

RehaCom ir datorizēta programma kognitīvo funkciju trenēšanai. Tā ir izstrādāta sadarbojoties ārstiem, terapeitiem un zinātniekiem, šobrīd tā ir biežāk izmantotā metode Eiropā kognitīvo funkciju trenēšanai. RehaCom ir uz pierādījumiem balstīta, klīniski apstiprināta un droša metode uztveres-izziņas spēju novērtēšanai un uzlabošanai.

PABLO ir mūsdienīga ierīce sīkās un lielās motorikas korekcijai ķermeņa augšējām ekstremitātēm. Ar šo ierīci ir iespējams novērtēt (diagnosticēt) ķermeņa augšējo ekstremitāšu funkcionālās iespējas gan pirms rehabilitācijas uzsākšanas, gan arī rehabilitācijas procesa norises laikā. Treniņš tiek veikts pielietojot interaktīvas programmas.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ):

 • Mobilitātes traucējumu gadījumā:
  Gaitas terapija: Alter-G, Reoambulator. Luna-EMG. Fizioterapija baseinā.
 • Līdzsvara un koordinācijas traucējumu gadījumā:
  Līdzvara un koordinācijas robotterapija: Thera Balo, Tymo, Challenge-disc
 • Rokas funkcijas traucējumu gadījumā:
  Rokas robotterapija: Pablo, Myro, Amadeo, E-link, Luna-EMG
 • Disfāgijas, disfonijas gadījumā:
  Nodarbības ar audiologopēdu, Uztura speciālista konsultācija
 • Izziņas un komunikācijas traucējumu gadījumā:
  Nodarbības ar audiologopēdu, Tehnisko palīglīdzekļu piemērošana
 • Kognitīvo traucējumu gadījumā:
  Kognitīvā terapija: Myro, Rehacom.
 • Psiholoģiskas grūtības, depresijas, trauksmes gadījumā:
  Klīniskais psihologs, Flotācijas terapija.
 • Spasticitātes gadījumā:
  Gaitas terapija: Reoambulator. Rokas robotterapija: Amadeo, E-link, Luna-EMG; CPM
  Pasīvo kustību terapija: Artromot S4, FYSIOTEK 300TS.
  Modernā fizikālā terapija: Triecienviļnu terapija, FMS (Funkcionāla magnētiskā stimulācija). Botulīna toksīna injekcijas.
 • Sāpju gadījumā:
  Modernā fizikālā terapija: HILT (Augstas intensitātes lāzerterapija), FMS (Funkcionāla magnētiskā stimulācija), MR-terapija (Mērķētas radiofrekvences terapija), Triecienviļņu terapija
 • Pazeminātas slodzes tolerances gadījumā:
  Sci-fit trenažieri. Gaitas terapija: Alter-G. Fizioterapija baseinā.

Lai pieteiktos rehabilitācijas pakalpojumam, lūdzam sazināties ar Rīgas 1.slimnīcas rehabilitācijas koordinatoru, pa tālruni: 67366323 (taustiņš 2, Rehabilitācijas pakalpojumi)

vai jāaizpilda e-pieteikuma forma un mēs ar Jums sazināsimies darba dienās, 24h laikā.

 • Pase vai ID karte
 • Apdrošināšanas polise
 • Nosūtījums 027/u forma, (Valsts apmaksāts pakalpojums)
 • Iepriekš veiktie izmeklējumi, izraksti

Lūdzam ziņot par to Klīnikas koordinatoram (67366323) vai Jūsu funkcionālajam speciālistam vismaz 24 stundas iepriekš.

 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu attaisnotu iemeslu dēļ (piemēram, akūta saslimšana vai hroniskas slimības saasinājums, pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve, par ko 2 nedēļu laikā tiek uzrādīts attiecīgs dokuments – izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr.027/u , dzimšanas/miršanas apliecība), pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas , bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas sākumā.
 • Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu neattaisnoto iemeslu dēļ, pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas, bet atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas galā.
 • Pacients var tik izslēgts no Valsts apmaksāta pakalpojuma gaidītāju rindas, ja pacients atkārtoti, vismaz 2 reizes, atsakās ierasties vai atkārtoti, ilgstoši nav iespējams sazināties ar pacientu (telefoniski, elektroniski).

Dienas / diennakts stacionārs:

Rīgas 1.slimnīcas Rehabilitācijas klīnika piedāvā stacionāra pakalpojumus (ar palikšanas iespēju).
Izvērtējot pacienta funkcionālo stāvokli, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts var nozīmēt rehabilitācijas kursu ar palielinātu intensitāti un lielāku efektivitāti, uzturoties Dienas vai Diennakts stacionārā.

Rehabilitācijas klīnikā ir pieejamas:

 • 8 gultas (paaugstinātās intensitātes rehabilitācijas pacientiem)
 • 5 komforta krēsli  (parastās intensitātes rehabilitācijas pacientiem)

Stacionāra darba laiks: 

 • darba dienas | plkst.8:00 – 16:00
 • pieejama uzturēšanās visu diennakti (paaugstinātās intensitātes rehabilitācijas pacientiem) | 24/7

Informācija dienas stacionāra pacientiem:

Lai pieteiktos rehabilitācijas pakalpojumam dienas stacionārā, lūdzam sazināties ar Rīgas 1.slimnīcas rehabilitācijas koordinatoru, pa tālruni: 67366323 (taustiņš 2, Rehabilitācijas pakalpojumi)

vai jāaizpilda e-pieteikuma forma un mēs ar Jums sazināsimies darba dienās, 24h laikā.

Uzturēšanās maksa stacionārā:

 • diena | pl.8:00 – 16:00 | 28.00 Eur
 • nakts + ēdināšana | plkst. 16:00 – 08:00 |32.00 Eur
 • procedūras / nodarbības – atbilstoši cenrādim

Kas ietilpst stacionāra 1 dienas maksā:

 • komforta krēsls vai gulta palātā
 • katrā palātā pieejami TV un WIFI
 • ārstējošā ārsta uzraudzība
 • medicīnas personāla uzraudzība

Dokumenti:

 • Pase vai ID karte
 • Apdrošināšanas polise
 • Iepriekš veiktie izmeklējumi, izraksti

Personīgās mantas:

 • Ērts apģērbs / sporta tērps
 • Maiņas apavi
 • Personīgās higiēnas preces
 • Dvielis un peldkostīms / peldbikses (ja rehabilitācijas laikā, būs ūdens procedūras)

 

Vidējais rehabilitācijas ilgums uzturoties dienas stacionārā: 10 dienas

 • Uzturoties stacionārā  no plkst.8:00 – 16:00: ēdināšana NAV iekļauta.
 • Uzturoties stacionārā diennakti: ēdināšana IR iekļauta, 4x dienā.

Iestāšanās stacionārā notiek Rehabilitācijas koordinatorā nozīmētajā datumā un laikā.
Iestāšanās laiki ir sākot no pl.9:00