Diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana: tālr. 03, 112, 113.

Diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt šādu Rīgas slimnīcu uzņemšanas nodaļās:

  • “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” – Vienības gatve 45, tālr.67064499; Juglas iela 20, tālr.67536758;
  • “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” – Pilsoņu iela 13, tālr.67069341;
  • “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (“Ģaiļezers”) –  Hipokrāta 2, tālr.67041001, 67042424;
  • “Rīgas 2.slimnīca” – Ģimnastikas iela 1, tālr.67614033;
  • “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” – Duntes iela 22, tālr.67399440;
  • “Rīgas Dzemdību nams” – Miera iela 45, tālr.67011300, 67011263;
  • “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” – Tvaika iela 2, tālr.67080142.

Diennakts palīdzība saindēšanās gadījumā: Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs – Hipokrāta iela 2, tālr. 67042473.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālr. 66016001. Darba dienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, izejamās un svētku dienās visu diennakti var saņemt padomus tie, kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība vienkāršos gadījumos. 

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā – European Health Insurance Card) apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (Īslandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas) vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs (turpmāk – Dalībvalsts) un savā valstī ir sociāli apdrošināts.

Informācija par ārstniecības iestādēm, kurās pacienti var vērsties ar EVAK: