Anestezioloģijas kā medicīnas zinātņu nozares galvenais uzdevums ir izzināt patofizioloģiskos un bioķīmiskos procesus, kas noris organismā traumas, pirmām kārtām, ķirurģiskās traumas, iespaidā, kā arī izstrādāt efektīvus pasākumus šo noviržu profilaksei un terapijai.

Pašreiz anestezioloģiju definē ka perioperatīvo medicīnu, kas aptver ķirurģiskā slimnieka ārstēšanos visā tā atrašanās laikā stacionārā. 

Anestēziju veic ārsti anesteziologi, kuru uzdevums pēc indikācijām veikt arī intensīvo terapiju. Intensīvā terapija ietver vitālo funkciju novērošanu un to darbības traucējumu nepārtrauktu koriģēšanu, lai nepieļautu klīnisko nāvi.

Anesteziologs savā ikdienas praksē nestrādā izolēti, bet piedalās multidisciplināras komandas darbā, kuras mērķis ir veikt iespējami labāko pacienta aprūpi gan preoperatīvi, gan operācijas laikā, kā arī pēcoperācijas periodā. Par pēcoperācijas vai pēcanestēzijas pacientu aprūpi pieņemts uzskatīt laiku no brīža, kad beidzas manipulācija (operācija, izmeklējums u. c.), līdz brīdim, kad pacients atgriežas pirmsanestēzijas fizioloģiskajā stāvoklī. 

Indikācijas pacientu ievietošanai AIT Intensīvās terapijas palātā:

 • pēc operācijas – pacienti pēc liela apjoma operācijām,
 • komplicētā operācijas gaita (gan no ķirurģijas, gan no anestēzijas puses),
 • no stacionāra nodaļām – pacientus ar nestabilu hemodināmiku (aizdomas par koronāru sirds slimību – KSS, plaušu artēriju trombembolija -PATE, asiņošanu, hipertenziju, u.c.); elpošanas nepietiekamība; 

– vedera dobuma vai gastrointestināla trakta akūta patoloģija (piem.,pankreatīts,hepatīts, peritonīts, mezenteriāla tromboze, ileus u.c.);

– grūti kontrolējamu insulinējamo cukura diabētu;

– asiņošanu,

– CNS akūtu disfunkciju: intrakraniālas hipertensijas pazīmes, somnolence, letarģija, stupors, koma, epilepsijas lēkme (vai status), akūta motora nepietiekamība ( hemi-tetraparēze), izteikti psihomotorie traucējumi;

– nekupējamas pēcoperācijas sāpes.

RĪGAS 1.SLIMNĪCAS ANESTEZIOLOĢIJAS, INTENSĪVĀS TERAPIJAS UN SĀPJU KLĪNIKA

 • sniedz ambulatoras konsultācijas poliklīnikā (pirms operācijām),

 • nodrošina anestēziju, kontrolējot visas dzīvībai svarīgas organisma funkcijas operācijas laikā, 

 • intensīvās terapijas nodaļā veic pacientu pēcoperācijas uzraudzību un aprūpi. 

Intensīvās terapijas nodaļā ir divas intensīvās terapijas palātas ar četrām gultasvietām katrā palātā un atsevišķa palāta ar vienu gultasvietu un individuālu māsas posteni. Pacientu aprūpei iegādāts nozarē jaunākās paaudzes aprīkojums dzīvības funkciju monitoringam. Aprīkojums mūsdienīgas medikamentozas terapijas pielietošanai ir ne vien maksimāli komfortabls pacientiem, bet arī atvieglo personāla darbu ārstēšanas un aprūpes procesā.

Anestezioloģijas,  intensīvās terapijas un sāpju klīnikas speciālisti nodrošina: 

 • anestēziju veidus un metodes (vispārējās, reģionālās un lokālās anestēzijas),

 • pacientu vitālo funkciju izvērtēšanu un uzturēšanu ķirurģisko operāciju un dažādu manipulāciju laikā, dzīvību apdraudošas situācijas atpazīšanu un novērtēšanu, dažādu kritisko stāvokļu atpazīšanu, monitoringa metodes, vecuma normas,

 • pacientu sedāciju un atsāpināšanu anestēzijas un intensīvās terapijas laikā, akūtu un hronisku sāpju subjektīvo, sensoro sajūtu simptomu un sūdzību novērtēšanu,

 • ar anestēziju, intensīvo aprūpi un ārstēšanu saistīto esošo un potenciālo komplikāciju novērtēšanu, nodrošināšanot aprūpes darbības  komplikāciju novēršanai vai mazināšanai,

 • kardiopulmonālo reanimāciju,

 • invazīvo un neinvazīvo pacientu vitālo funkciju monitorēšanas un dzīvībai svarīgo funkciju uzturošo medicīnisko tehnoloģiju lietošanu,

 • pacientu aprūpes nodrošināšanu dažādu imobilizācijas un fiksācijas metožu lietošanas laikā,.

 • laboratoro izmeklējumu un ekspresanalīžu veikšanu anestēzijas, intensīvās terapijas laikā,

 • aprūpes procesa izvērtēšanu un dokumentēšanu, ja nepieciešams, mainot aprūpes plānu anestēzijas vai intensīvās terapijas laikā,

 • aprūpes nepārtrauktības nodrošināšanu anestēzijas (pirms anestēzijas, pēc anestēzijas) un intensīvās terapijas laikā,

 • pacientu pašaprūpes spēju novērtēšanu un veicināšanu intensīvās terapijas laikā,

 • infekciju kontroli operāciju zālē, intensīvās terapijas nodaļā,

 • precīzas informācijas sniegšanu un izskaidrošanu pacientiem un viņu pārstāvjiem par aprūpes aspektiem atbilstoši anestezioloģijas un intensīvās terapijas struktūrvienību specifikai,

 • atbalstu slimnīcas dienas stacionāra nodaļām, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību,

 • anestēziju endoskopijas vai citu invazīvu izmeklēšanas procedūru veikšanas laikā.

Intensīvā terapija ir pierādījumos balstīta, uz pacientu centrētas aprūpes īstenošana, ievērojot profesionālās ētikas un tiesību normas.

 

Pacients var tikt ievietots Intensīvās terapijas nodaļā arī pēc pacienta vēlēšanās, izvēloties to kā maksas pakalpojumu, atbilstoši Slimnīcas medicīnas pakalpojumu cenrādim, pēc saskaņošanas ar ārstējošo ārstu un AIT vadītāju.