Primārā veselības aprūpe  (PVA) ir pirmais saskarsmes posms starp indivīdu (ģimeni) un veselības aprūpes sistēmu, racionālas veselības aprūpes sistēmas pamats, kuras uzdevums ir atrisināt galvenās iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršākās un izmaksu ziņā efektīvākās medicīnas tehnoloģijas.

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas centrālā persona ir ģimenes ārsts.

Iedzīvotāju veselības problēmu lielāko daļu var atrisināt veselības aprūpes primārajā līmenī. Mērķis palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību, ir sasniedzams tikai tad, ja visiem Latvijas iedzīvotājiem ir nodrošināta vienlīdzīgi pieejama, efektīva veselības aprūpes sistēma. Primārā jeb ambulatorā veselības aprūpe ir galvenā veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa, kas samazina slogu stacionāriem un uzlabo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. 

Ģimenes ārsts ar savu komandu nodrošina PVA savā praksē reģistrētiem pacientiem. Katram iedzīvotājam ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu, kā arī mainīt ārstu, veicot pārreģistrāciju.

Ģimenes ārsts veic primārās veselības aprūpes uzdevumus:

 • veselības veicināšanu,

 • slimību profilaksi,

 • slimību ārstēšanu,

 • rehabilitāciju.

Rīgas 1.slimnīca piedāvā ģimenes ārsta pakalpojumus

Rīgas 1.slimnīcā reģistrētas 20 ģimenes ārstu prakses 22.korpusā, poliklīnikās Bruņinieku un Šarlotes, nodrošinot:

 • bērnu un pieaugušo veselības aprūpi, tās profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu (tajā skaitā vakcināciju),

 • iekšķīgu patoloģiju diferenciāldiagnostiku (piemēram, sāpju simptomu izvērtēšanu, kas var būt par iemeslu dažāda tipa saslimšanām),

 • pacientu novirzīšanu tālāk pie citiem speciālistiem sarežģītos gadījumos,

 • pacientu aprūpi mājas vizītēs,

 • hronisku pacientu ārstēšanu,

 • pacienta hospitalizācijas nepieciešamības izvērtēšanu un nosūtīšanu uz stacionāru,

 • pacientu konsultēšanu profilaktiskās vakcinācijas jautājumos,

 • grūtnieču aprūpi,

 • zīdaiņu aprūpi,

 • pacienta profilaktisko pārbaužu veikšanu onkoloģisko skrīningu programmu ietvaros,

 • darbnespējas lapu izsniegšanu,  

 • personas medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, iestājoties skolā, pirmsskolas izglītības iestādē vai augstskolā,  

 • pacienta nosūtīšanu uz darba ekspertīzes ārstu komisiju pēc nepieciešamības,  

 • pacienta informēšanu par viņa slimību, nepieciešamo tālāko izmeklēšanu, ārstēšanu, kā arī brīdināšanu par iespējamiem sarežģījumiem slimības laikā vai iespējamo medikamentu blakus iedarbību (blakusefektiem). 

Ģimenes ārsts par pacientam veiktu veselības stāvokļa novērtēšanu, aizpilda medicīnisko dokumentāciju un ambulatorā pacienta talonu, kurā norāda attiecīgās aprūpes epizodes kodu, veikto manipulāciju. Pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu ģimenes ārsts veic jebkurā pacienta apmeklējumā, savukārt, veicot profilaktisko apskati, ambulatorā pacienta talonā tiek uzrādīta kāda no manipulācijām.

Ģimenes ārsts dodas mājas vizītēs –  pie pacientiem, kas ir ilgstoši piesaistīti mājām, un ārkārtas vizītēs pie pacientiem, kuri tobrīd nespēj nokļūt ģimenes ārsta praksē. 

Ģimenes ārsts pacientu var nosūtīt pie cita speciālista, uz sekundāro vai terciāro aprūpes līmeni. Sociālās aprūpes nepieciešamības gadījumā tiek informēts sociālās aprūpes dienests. Efektīvs komandas darbs un komunikācija starp dažādiem veselības aprūpes specialitātēm un speciālistiem ir ļoti būtiska drošai ārstniecībai. Sazināšanās ar citiem medicīnas un sociālās palīdzības dienestiem, lai sadarbībā ar pacienta tuviniekiem vai aprūpētājiem veidotu aprūpes plānu, kurā iekļauj visas iesaistīto pušu darbības, piemēram, ja pacienti atrodas uzskaitē pie kāda speciālista citā ārstniecības iestādē.

Augsta riska pacienti ir tādi pacienti, kuriem ārstēšanas un aprūpes laikā ir augsts risks dzīvībai bīstama stāvokļa attīstībai. Ģimenes ārsts veic augsta riska pacientu un hronisko pacientu uzraudzību un aprūpi:

 • cukura diabēta pacientu uzraudzību,

 • pacientu ar arteriālo hipertensiju un pacientu ar koronāro sirds slimību aprūpi,

 • pacientu ar bronhiālo astmu veselības aprūpe.

Ģimenes ārsts iesaista iedzīvotājus valsts organizētajos skrīninga pasākumos, veic pacientu regulāras profilaktiskās apskates savlaicīgai slimību diagnostikai un slimību profilaksei, lai mazinātu mirstību no onkoloģiskām un sirds un asinsvadu slimībām, kā arī risinātu individuālas pacienta problēmas. 

Svarīga ir ģimenes ārsta loma pacienta iesaistīšanā viņa veselības stāvokļa uzlabošanai. Lai palīdzētu izvairīties no veselības komplikācijām nākotnē, ir ļoti svarīgi izglītot gan pacientus, gan ģimenes locekļus, lai viņi atpazīt neatliekamu situāciju pazīmes vai veselības stāvokļa pasliktināšanos. Zinoši pacienti var uzņemties atbildību par savu labsajūtu un veselības stāvokli.

Ģimenes ārstu darba laiks:

gimenes_arstu_darba_laiki_2023-1