Neiroķirurģijae-pieraksts

Kods

Pakalpojums

Cena, EUR

PI1.

Pacienta līdzmaksājums par ārsta apmeklējumu

4.00

PI18.

Pacienta līdzmaksājums par katru amb. vai dienas stac. operāciju

4.00

PI19.

Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanās dienu dienas stacionārā

7.00

A38.

Neiroķirurga pirmreizēja konsultācija

30.00

A66.

Neiroķirurga atkārtota konsultācija

23.00

A5.2.

Medicīnas doktora, profesora, docenta konsultācija

45.00

A119.

Atbildīgā ārsta, profesora I.Aksika konsultācija

70.00

A120.

Atbildīgā ārsta, profesora I.Aksika atkārtota konsultācija

35.00

NK1.

Epidurāla blokāde

90.00

NK2.

Fasēšu blokāde

50.00

NK3.

Trigerpunktu blokāde

35.00

AS.02

Ārstēšanās dienas stacionārā operētiem pacientiem

29.00

AS.13

Ārstēšanās dienas stacionārā neoperētiem pacientiem

26.00

AS.03

Uzturēšanās slimnīcā par nakti

32.00

AS.04

Papildus samaksa par paaugstinātā servisa palātu

17.00

AS.09

Viena ēdienreize stacionārā

2.30

AS.10

Uzturēšanās dienas stacionārā pa dienu

10.00

SO.146.

Samaksa par ārsta pakalpojumiem ārpus darba laika (1 epizode)

100.00

SO.147.

Samaksa par ārsta pakalpojumiem ārpus darba laika (ja ārstēšanās ilgums ir līdz 2 dienām)

200.00

SO.148.

Samaksa par ārsta pakalpojumiem ārpus darba laika (ja ārstēšanās ilgums ir ilgāks par 2 dienām)

300.00

Kategorija: 
Ārstnieciskie pakalpojumi