Fizioterapijae-pieraksts

 
Fizioterapija ir rehabilitācijas nozare, kurā novērtē cilvēka fizisko, funkcionālo stāvokli, izmeklē un analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu.
 

Rīgas 1.slimnīcas Rehabilitācijas klīnika pārcēlusies uz jaunām, renovētām telpām un durvis pacientiem ver, piedāvājot modernākā, tai skaitā robotizēta, aprīkojuma un dienas stacionāra pakalpojumus.