Pneimonoloģijae-pieraksts

 

Plaušu un alerģisko slimību diagnostika un ārstēšana.

Plaušu funkcijas pārbaude - spirogrāfija.

Padomi smēķēšanas atmešanā.

 

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".