Pneimonoloģijae-pieraksts

 

Plaušu un alerģisko slimību diagnostika un ārstēšana.

Plaušu funkcijas pārbaude - spirogrāfija.

Padomi smēķēšanas atmešanā.

 

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu  http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

 

26/11/2015