Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu 2015.gadāе-запись