Marika Lūkaе-запись

Sporta treneris

Grūtnieču vingrošana ūdenī

 

Stažējusies Zviedrijas sporta akadēmijā

Specialitāte: 
Физиотерапевт
Attēls: