Ilze Pelne-Bērziņaе-запись

Sertificēta Psihiatre (2013.g), grupu psihoterapeite, smilšu spēles terapeite apmācībā
Pēcdiploma apmācības un kursi - RSU Rezidentūra psihiatrijā, pabeigta 2013.g.
Smilšu spēles terapija, joprojām turpina mācīties no 2014.g.
(Lindes fon Keizerlinkas Smilšu Spēles terapijas institūtā Latvijā)
Sistēmiskās Konstelācijas metode, turpina mācīties no 2015.g.
Mediācija uzņēmumos un organizācijās, 2015.g.
(Divas pēd.māc.programmas pie Aloysa Leyendecker profesionālās pilnveides un tālākizglītības" Mācību centrā Miervidi", tam sadarbojoties ar Al-Institut, Erfurtes universitāte Vācijā)

SU TIF "Grupu psihoterapija" 2006./2007.māc.g.
RSU TIF "Ievads Psihoanalītiskajās personības attīstības teorijās" 2007.
RSU TIF "Grupu psihoterapijas pamati" 2004.-2006.māc.g.
Harvardas Medicīnas Skola, Starptautiskā Pēcdiploma Izglītības
fakultāte Bostona, ASV "Program for Physician Educators" 2003 

Latvijas Psihiatru asociācijas biedre
Latvijas Privātpraktizējošo psihiatru apvienība,
Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības atbalsta biedre apmācībā

Specialitāte: 
Психиатр/групповой психотерапевт
Pakalpojums: 
Психиатрия
Attēls: