Annika Smilgaе-запись

Ergoterapeits

Strādā ar pacientiem pirmsskolas vecumā, bērniem, jauniešiem, darbspējas vecumā un gados veciem cilvēkiem.

Nodarbības ar pacientiem ar kustību traucējumiem pēc insulta, galvas traumām, roku kaulu lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, reimatoloģiskām saslimšanām.

Konsultē par ergonomikas principiem, vides adaptāciju, aktivitāšu pielāgošanu, nodarbju balansu.

Savu kvalifikāciju regulāri paaugstina kursos, semināros, konferencēs.

Studē RSU maģistra studiju programmā "Sabiedrības veselība".

 

 

 

Specialitāte: 
Эрготерапевт
Pakalpojums: 
Ergoterapija
Attēls: