Darba piedāvājumiе-запись

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uzvakanto amatu vietām. Atsūtot pieteikuma dokumentus, kuros norādīti jūsu personas dati, jūs piekrītat, ka visa jūsu sniegtā informācija  tiks izmantoti tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam SIA “Rīgas 1.slimnīca” un saziņai ar Jums. Līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai norādītās apstrādes tiesiskais pamats ir personas piekrišana un to var atsaukt līdz atlases procesa beigām, sazinoties ar Datu pārzini.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


SIA “Rīgas 1.slimnīca” izsludina atklātu konkursu uz amatu

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

(0.75 slodzes amats; sākotnēji uz noteiktu laiku, pēc noteiktā laika – uz nenoteiktu laiku).

Amata mērķis:

Veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību un ugunsdrošības prasību ievērošanu SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) atbilstoši LR normatīvo aktu un Slimnīcas iekšējo normatīvo aktu prasībām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt un organizēt darba aizsardzības pasākumus Slimnīcā, lai tiktu ievērots Darba aizsardzības likums, Darba likums un to saistošo noteikumu prasības.
 • Organizēt Slimnīcā darba aizsardzības sistēmu un darba vides iekšējo uzraudzību.
 • Noteikt darbavietās darba vides riskus, kam pakļauti nodarbinātie.
 • Izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus.
 • Izmeklēt arodslimību cēloņus sadarbībā ar Valsts darba inspekcijas darbinieku.
 • Veikt Slimnīcas nodarbināto pirmreizējo, ikgadējo un atkārtas apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.
 • Nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu Slimnīcas ēkās un tās teritorijā.
 • Ne retāk kā reizi ceturksnī rakstiski informēt, saskaņojot ar tiešo vadītāju, Slimnīcas valdi par faktisko situāciju un nepieciešamajiem uzlabojumiem ugunsdrošības prasību ievērošanā.
 • Sagatavot darba aizsardzības funkcijas un ugunsdrošības funkcijas nodrošināšanai nepieciešamos dokumentus.
 • Reģistrēt sagatavotos dokumentus elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā EDUS, nodrošinot attiecīgo nodarbināto iepazīstināšanu ar reģistrēto dokumentu.
 • Iepazīstināt struktūrvienību jaunos nodarbinātos ar Slimnīcas iekšējiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā.
 • Ievadīt un/vai apstrādāt informāciju par Slimnīcā nodarbinātajiem Horizon personāla modulī savas kompetences jomā.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

Izglītība: augstākā izglītība darba aizsardzībā (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Profesionālā pieredze:

 • Vismaz 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē darba aizsardzības jomā;
 • Pieredze darba aizsardzības funkcijas nodrošināšanā lielā iestādē;
 • Pieredze ugunsdrošības funkcijas nodrošināšanā;
 • Vēlama pieredze darba aizsardzības funkcijas nodrošināšanā ārstniecības iestādē.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Zināšanas un pieredze Darba aizsardzības likuma, Darba likuma un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Zināšanas par lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un pieredze to piemērošanā.
 • Vēlamas zināšanas darbā ar resursu vadības sistēmas Horizon (turpmāk – Horizon) personāla moduli.

Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • Valodas: valsts valodas prasme vidējā līmenī (B līmeņa 2.pakāpe), ja izglītība nav iegūta valsts valodā, krievu valoda – labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas);
 • Datorprasmes: tekstapstrādes, prasme strādāt ar izklājlapām (Excel u.c.), lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas, kā arī strādāt Windows vidē, kā arī specializētajās Informāciju sistēmās;
 • Prasme patstāvīgi un racionāli plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi, nosakot prioritātes.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus nepilnā darba laikā (0.75 slodze) darba dienās no plkst.8.00-14.00 vai pēc vienošanās;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • konkurētspējīgu un stabilu mēnešalgu, sociālās garantijas;
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70%);
 • un citi bonusi.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju.

Pēc konkursa pirmās kārtas, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Jūsu motivācijas vēstuli, kurā aprakstīta iegūtā darba pieredze un pašnovērtējums profesionālajām zināšanām un prasmēm atbilstoši amatam izvirzītajām prasībām, un CV ar norādi “Darba aizsardzības speciālists” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga, LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv līdz 2018.gada 16.novembrim.

Tuvāka informācija pa tālruni: 67366396


AICINĀM PIEVIENOTIES SAVAI KOMANDAI:

ASAP - MEDICĪNAS MĀSU ar pamatzināšanām stomu pacientu aprūpē (kolostoma, ileostoma, urostoma, gastrostoma)

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt pienākumus darba dienās (summētais darba laiks atbilstoši grafikam);
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • mēnešalgu no Eur 610 plus akorda darba samaksa,
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70%),
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • piemaksa par stāžu ārstniecības jomā,
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus,
 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai,
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas,
 • papildus atvaļinājums 2 vai 3 dienas gadā, ja iegūta augstākā izglītība (bakalaurs/ maģistrs),
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 16 gadiem,
 • papildus atvaļinājums laulību gadījumā,
 • un vēl ir turpinājums, jo visu nav iespējams uzskaitīt!

Papildus informācija darba meklētājiem no Latvijas reģioniem: atbilstoši preventīvajam bezdarba samazināšanas pasākumam “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, ja Jūs esat Latvijas reģiona iedzīvotājs un ar Jums tiek noslēgts darba līgums, tad pirmajos 4 mēnešos Jums tiek kompensēti transporta izdevumi uz/ no darba vietas.

Prasības kanditātiem:

 • Māsas profesionālā izglītība;
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Sertifikāts kā ķirurģijas, internās vai ambulatorai māsai;
 • Pieredze darbā vismaz 1 gads;
 • Pamatzināšanas stomu pacientu aprūpē (kolostoma, ileostoma, urostoma, gastrostoma);
 • Zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;
 • Zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
 • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
 • Prasme apkopot un analizēt datus;
 • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
 • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas zināšanas – sarunvalodas līmenī;
 • Datorprasmes;
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis vēl izsmeļošākai informācijai: 26848646 (uz zvaniem atbildēs slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

 


Dienas/ diennakts stacionārā un ambulatorā daļā:

NEIROLOGU,

REIMATOLOGU,

ENDOKRINOLOGU,

DERMATOLOGU VENEROLOGU  (nepieciešamas prasmes estētiskajā dermatoloģijā: AHA, TCA un kompleksie hibrīdpīlingi, invazīvā un neinvazīvā mezoterapijā, kā arī valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanai);

GINEKOLOGU (operējošu),

KARDIOLOGU (veloergometrijas un Holtēra monitorēšanas izmeklēšana),

ZOBĀRSTU, ZOBĀRSTU - ĶIRURGU, ZOBĀRSTU - ORTODONTU,

ANESTEZIOLOGU REANIMATOLOGU, 

FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTS

Prasības kandidātiem:

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • sertifikāts specialitātē (un izmeklēšanas metodē, ja norādīts iekavās aiz vakances nosaukuma)

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas - sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • veikt pienākumus summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam pilnā vai nepilnā slodzē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70%),
 • piemaksa par stāžu ārstniecības jomā,
 • motivējošu atalgojumu (akordalga).

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv .

Tuvāka informācija pa tālruni: 67366396

 


 

 


 

Dienas un diennakts stacionārā
Dienas un diennakts stacionārā
Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikā
Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikā un Ambulatorajā daļā