Piemaksas, prēmijas, sociālās garantijasе-запись

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

 

Piemaksas un prēmijas

Nr. p. k.

 Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

 Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (EUR vai % apmērs mēnesī)

 Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

     1.

 Piemaksa par stāžu ārstniecības jomā

 0.5 - 3 %

 Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      2.

 Piemaksa par papildus darbu, ja aizvieto prombūtnē esošu nodarbināto

5 - 40%

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      3.

Piemaksa par papildu darbu, ja pilda vakanta amata pienākumus

5 - 40%

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      4.

Prēmijas

Pēc gada pārskata apstiprinātiem rezultātiem

Saskaņā ar kapitāldaļu turētāja lēmumu, valdes lēmumu un Darba samaksas nolikumu

      5.

Piemaksa par svētku stundām

100% no noteiktās stundas tarifu likmes

Saskaņā ar Darba likumu

      6.

Piemaksa par nakts stundām

50% no noteiktās stundas tarifu likmes

Saskaņā ar Darba likumu

      7.

Piemaksa atbildīgajiem ārstiem specialitātē

atbildīgajiem ārstiem specialitātē - 75 EUR,

atbildīgajiem ārstiem specialitātē, kas ir struktūrvienību vadītāji - 100 Eur

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      8.

Piemaksa par zinātņu doktora kvalifikāciju

50.00 EUR

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      9.

Speciālā piemaksa anestezioloģijas un intensīvās terapijas struktūrvienības darbiniekiem

5%

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

 

Sociālās garantijas

Nr. p. k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (EUR vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

      1.

Mācību atvaļinājums

20 kalendārās dienas gadā, no kurām 10 darba dienas ir apmaksātas

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      2.

Apmaksātais papildatvaļinājums medicīnas māsām ar augstāko izglītību

ar bakalaura grādu - 2 dienas gadā,

ar maģistra grādu - 3 dienas gadā

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      3.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

28 kalendārās dienas gadā

Saskaņā ar Darba likumu

      4.

Pabalsts (apbedīšanas) nodarbinātajam ģimenes locekļa nāves gadījumā

50% apmērā no minimālās algas

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      5.

Atlaišanas pabalsts

Līdz 4 mēnešu vidējai izpeļņai

Saskaņā ar Darba likumu un darba samaksas nolikumu