Для отзывове-запись

Iesniegt elektroniski

Iesniegumā jānorāda

Iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, cita kontaktinformācija, kas nepieciešama saziņai.
Iesnieguma atsauksmes, jautājuma vai problēmas izklāsts.