Valdes priekšsēdētāja: Natālija Zlobina e-pieraksts

Darba pieredze: 
No 2016.gada 9.augusta  - SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes priekšsēdētāja. 
No 2015.gada 5.jūnija līdz 2016.gada 8.augustam  -  SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes locekle. 
No 2014.gada februāra līdz 2015.gada jūnijam -  Valsts asinsdonoru centra direktora vietniece.
No 2011.gada septembra līdz 2015.gada 5.jūnijam -  SIA „Rīgas 1.slimnīca”Aferēzes centra atbildīgais ārsts. 
No 1996.gada novembra līdz 2014.gada februārim  -  Valsts asinsdonoru centra Ārsts – transfuziologs.  
No 1997.gada novembra līdz 2010.gada novembrim  -  SIA „Rīgas 1.slimnīca” ārsts – reanimatologs. 
No 1991.gada augusta līdz 1996.gada oktobrim -  Rīgas klīniskās ātrās medicīniskās palīdzības slimnīcas ārsts – anesteziologs. 
No 1991.gada augusta līdz 1996.gada oktobrim -  Rīgas klīniskās ātrās medicīniskās palīdzības slimnīcas ārsts – interns. 

Izglītība:
1. Augstākā izglītība, kvalifikācija – Ārsts anesteziologs-reanimatologs (Rīgas Medicīnas institūts).Pielīdzināts Maģistra grādam 2013.gadā. 
2. Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. ( Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija). Biznesa augstskola Turība. 

Valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņš: 2025.gada 4.jūnijs.   

Amati citās kapitālsabiedrībās: Anesteziologs - reanimatologs SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.