Monta Šneideree-pieraksts

Fizioterapeits

Ārstnieciskā vingrošana baseinā grupā bērniem, vecumā no 1- 4  gadiem.
Nodarbības notiek kopā ar vecākiem.

Specialitāte: 
Fizioterapeits
Pakalpojums: 
Ārstnieciskā vingrošana baseinā ar peldapmācības elementiem
Attēls: