Marika Lūkae-pieraksts

Sporta treneris

Grūtnieču vingrošana ūdenī

 

Stažējusies Zviedrijas sporta akadēmijā

Specialitāte: 
Fizioterapeits
Attēls: