Irina Evansae-pieraksts

Anestezioloģijas, intensīvās terapijas un sāpju klīnikas vadītāja

RSU docente

IZGLĪTĪBA:
2009. – 2014.g. Rīgas Stradiņa universitāte. Iegūts medicīnas doktora zinātniskais grāds.
2006. – 2008.g. Rīgas Stradiņa universitāte. Iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija.
2004. - 2005.g. Rīgas Stradiņa universitāte. Akūtu un hronisku sāpju ārstēšanas principi un metodes. Pēcdiploma apmācības kurss algoloģijā. Specialitāte - ārsts algologs.
2002. – 2006.g. Biznesa augstskola „Turība”. Iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija.
2004.g. European Academy of anaesthesiology, European diploma in Anaesthesiology & Intensive care Part I.
1996. - 1997.g. Latvijas Medicīnas akadēmijas Pēcdiploma izglītības fakultātes specializācijas cikls „Anestezioloģija un reanimatoloģija”. Specialitāte - ārsts anesteziologs, reanimatologs.
1990. – 1996.g. Latvijas Medicīnas akadēmijā iegūts ārsta grāds.
DARBA PIEREDZE:
No 2015.g. Rīgas 1. slimnīca; Anestezioloģijas, intensīvas terapijas un sāpju klīnikas vadītāja.
No 2011.g. Paula Stradiņa Klīniska Universitātes slimnīca; ārsts algologs.
No 2009.g. Veselības centrs 4; ārsts anesteziologs, algologs.
2004. -2015.g. Rīgas 2. Slimnīca; ārsts anesteziologs, reanimatologs.
2003. - 2004.g. Latvijas onkoloģijas centrs; ārsts anesteziologs, reanimatologs.
1997. - 2003.g. Dobeles un apkārtnes slimnīcas; ārsts anesteziologs, reanimatologs.
PĒCDIPLOMA APMĀCĪBA UN KURSI
1. 2013.g. Perifēro nervu un perimedullāras blokādes ultrasonoskopijas kontrolē.
8 th Oxford Regional Anaesthesia Course. Anglija.
2. 2013.g. Perifēro nervu un perimedullāras blokādes ultrasonoskopijas kontrolē. 
32. ikgadējais ESRA kongress. Anglija.
3. 2013.g. Perifēro nervu un perimedullāras blokādes ultrasonoskopijas kontrolē. Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive care medicine.
4. 2012.g. Pretsāpju blokādes fluoroskopijas kontrolē. New Technologies in interventional pain management techniques. Belģija.
5. 2011.g. Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā. Kursi. Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts.
6. 2011.g. Perifēro nervu blokādes. 4th International symposium on regional anaesthesia and pain therapy 4th Croatian congress of regional anaesthesia and analgesia. Praktiskās nodarbības uz dzīvajiem modeļiem. Zagreba.
7. 2011.g. Epidurālās blokādes ultrasonoskopijas kontrolē. Praktiskās nodarbības uz dzīviem modeļiem. Nysora World World Anesthesia Congress. Roma. Itālija. 
8. 2010.g. Perifēro nervu un perimedullāras blokādes fluoroskopijas un ultrasonoskopijas kontrolē . Nysora World World Anesthesia Congress. Dubaja, Apvienotie Emirāti.
9. 2010.g. Stažēšanās Ortonas Sāpju slimnīcā. Perifēro nervu un perimedullāras blokādes datortomografijas kontrolē. Somija.
10. 2009.g. Apmācība perifēro nervu blokādēm ultrasonoskopijas kontrolē : cadaver workshops, animal workshops. Clermont - Ferrand, Francija.
11. 2009.g. Invazīvo sāpju tehniku rentgena kontrolē apmācība Detroit Receiving Hospital sāpju klīnikā. Detroita, ASV.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
1. RSU Tālākizglītības fakultātes anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātes rezidentu apmācība. Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra (stundu pasniedzēja).
2. RSU Tālākizglītības fakultātes profesionālās pilnveides kursi ārstiem: “Sāpju medicīna.”
3. Sāpju medicīnas cikla nodarbības: "Akūtas un hroniskas sāpes" RSU Medicīnas fakultātes, Māszinību fakultātes un Farmakoloģijas fakultātes maģistru studiju programmas studentiem (stundu pasniedzēja).
PUBLIKĀCIJAS
1. Эванс И., Василевскис Э., Арон М., Панихин И., Сабельников О., Логина И., Ванагс И. Эффективность ультразвуковой визуализации позвоночника перед эпидуральным введением стероидов. Anesteziologiya i Reanimatologiya (Anasthesiology and Intensive Care). Nr. 3, 2012; c. 54-56.
2. Evansa I., Vanags I., Vasilevskis E., Logina I., Aron M. Prospective experience with fluoroscopic controlled epidural steroid injections. Collection of Scientific Papers, Research articles in medicine & pharmacy: 2010. Riga Stradiņš University, 2011, p. 51-55. 
3. Evansa I., Vasiļevskis E., Vanags I., Logina I. Interventional pain management using fluoroscopy and ultrasound imaging techniques. Acta Chirurgica Latviensis • 2010 (10/2); p. 102-106.
4. Evansa I., Vanags I., Logina I., A. Borgeat. Ultrasound-assisted versus fluoroscopic-controlled epidural steroid injections in patients with degenerative diseases of the spine: a prospective, randomised observational study. European Journal of Anaesthesiology (pieņemts publicēšanai). 
5. Arons M., Evansa I., Golubovska I., Miščuks A., Paņihins I., Vasiļevskis E. Nodaļa : “Invazīvā sāpju terapija”. Prof. Ināras Loginas redakcijā grāmata “Sāpes”. “Medicīnas apgāds”, Rīga 2013. 363-372. lpp.
KONFERENČU/KONGRESU TĒZES
1. Evansa I., Vasilevskis E. Epidurālās metilprednizolona blokādes efektivitāte pacientiem ar kombinētu lielo kājas locītavu un mugurkaula jostas daļas patoloģiju. Rīgas Stradiņa universitātes 2009. gada Zinātniskā konference. Tēzes. 235. lpp.
2. Evansa I. Epidurālās steroīdu injekcijas ar un bez fluoroskopijas kontroles. Rīgas Stradiņa universitātes 2010. gada Zinātniskā konference. Tēzes. 91. lpp.
3. Evansa I., Vasiļevskis E., Vanags I., Logina I. Does radiological control improve epidural injections tehnique? Advances and Trends in Regional anaesthesia and Pain Medicine. Rīgā. 2010.g. 
4. Evansa I., Vanags I., Logina I., Jagodzinska J. Long term efficacy of steroid epidural injections for low back and lower extremity pain. Advances and Trends in Regional anaesthesia and Pain Medicine. Rīga. 2010.g. 
5. Evansa I., Vanags I., Logina I. Effectiveness of pulsed radiofrequency treatment for pain relief in patients with chronic low back pain. Advances and Trends in Regional anaesthesia and Pain Medicine. Rīga. 2010. g.
6. Evansa I., Vasiļevskis E., Vanags I., Logina I. Epidural steroid for low back pain: A prospective study of two years (2009/2010) in Pain department of Riga 2 nd hospital. 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care. Tartu. Estonia. Thesis. 2010; p. 101.
7. Evansa I., Vasilevskis E., Vanags I., Logina I., A. Borgeat. Outcomes of lumbar epidural steroid injections – a cohort study. 4th International symposium on regional anaesthesia and pain therapy 4th Croatian congress of regional anaesthesia and analgesia. Zagreb. Periodicum biologorum 2011; Vol 113, Suppl 1: p. 27.
8. Evansa I., Aron M., Vasilevskis E., Panichin I., Vanags I., Logina I., Borgeat A. Lumbar interlaminar versus transforaminal steroid injections for unilateral radiculopathy.International symposium on regional anaesthesia and pain therapy 4th Croatian congress of regional anaesthesia and analgesia. Zagreb. Periodicum biologorum 2011:Vol 113, Suppl 1: p. 30.
PREZENTĀCIJAS
1. Evansa I., Vasilevskis E., Logina I., Vanags I. Fluoroscopy as the gold standard of imaging for interventional pain procedures. II International Conference „Pain in Baltics”. Rīgā. 2010; p. 98. 
2. Evansa I., Vasiļevskis E., Arons M., Paņihins I., Vanags I., Logina I. Ultrasonogrāfijas kontrolē veicamo pretsāpju epidurālo blokāžu pielietojums pacientiem ar mugurkaula deģeneratīvajam slimībām. 5. Latvijas Anesteziologu un reanimatologu nacionālais kongress. Liepāja. 2011; 15. lpp. 
3. Evansa I., Vasilevskis E., Aron M., Panichin I., Logina I., Vanags I. Ultrasound for interventional pain procedures. III International Conference „Pain in Baltics”. Lietuva. 2012.g.
4. Evansa I., Vasilevskis E., Aron M., Panichin I., Logina I., Vanags I., Borgeat A. Ultrasound – assisted versus fluoroscopic-controlled epidural steroid injections in patients with degenerative diseases of the spine. 31. ikgadējais ESRA kongress. 2012.g. Francija. „Best free paper”. Regional Anesthesia and Pain Med 2012; Vol 37, Nr. 7: E 179. 
5. Evansa I., Vasilevskis E., Aron M., Panichin I., Logina I., Vanags I. Moving from fluoroscopy to ultrasonography in neuraxial pain procedures. 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care. Lietuva. 2012.g. 
6. Evansa I., Vanags I., Logina I. Imaging-guided steroid injections: correlation between the characteristics of the patients and procedural indicators. Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine congress. Somija. 2013. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2013; Vol 57, Supl 120: 4-5.
7. Evansa I., Vanags I., Logina I., Borgeat A. Ultrasound-assisted versus Fluoroscopic-controlled epidural steroid Injections in patients with degenerative Diseases of the spine: a prospective, randomized, Single blind clinical study. 32. ikgadējais ESRA kongress. 2013.g. Anglija. 

Specialitāte: 
Algologs
Anesteziologs
Pakalpojums: 
Anestezioloģija
Algoloģija
Attēls: