Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsae-pieraksts

483