Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstse-pieraksts

463