Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas māsae-pieraksts

483