Silvija Hansonee-pieraksts

Ārsts kardiologs (funkcionālā izmeklēšana)

Ehokardiogrāfijas un elektrokardiogrāfijas speciālists

Specialitāte: 
Kardiologs
Kardiologs (funkcionālā izmeklēšana)
Pakalpojums: 
Kardioloģija
Sirds un plaušu funkcionālā izmeklēšana
Attēls: