Raivis Pētersonse-pieraksts

Fizioterapeits

Ārstnieciskā vingrošana

Manuālā terapija

Teipošana

Kinezioloģiskā teipošana

Specialitāte: 
Fizioterapeits
Pakalpojums: 
Fizioterapija
Attēls: