Oftalmologs - konsultācija Rīgas 1. slimnīcāe-pieraksts