Internā medicīna - stacionārā ārstēšanae-pieraksts