Ārstu komisija ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai e-pieraksts