Pretkorupcijas pasākumie-pieraksts

SIA “Rīgas 1.slimnīca”   2018.gadā veiktie  pasākumi korupcijas riska novēršanai.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”  (turpmāk – Slimnīca) saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017.  noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu informē, ka Slimnīcā 2018.gadā  ir veikti šādi  pasākumi korupcijas riska novēršanai:

1. Izveidota Slimnīcas iekšējās kontroles sistēmas nodrošinājuma darba grupa.
2. Identificēti korupcijas riskam pakļautie amati atbilstoši  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijām.
3. Organizētas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās mācības iepirkumu komisiju locekļiem – Ētika, interešu konflikts, korupcijas novēršana veselības aprūpē
4. Apstiprināti noteikumi Nr. N-17  “Līgumu aprites un uzraudzības kārtība”.
5. Apstiprināts 2018.gada iepirkumu plāns.
6. Pieņemti lēmumi par terminētu iepirkumu komisiju izveidošanu, kā arī komisiju sastāva maiņu.
7. Ieviesta “jauno darbinieku diena”, kuras ietvaros tiek rīkotas apmācības par tēmu -  Korupcijas novēršana.
8. Slimnīcas klientu apkalpošanas punktos izvietoti ekrāni, kuros apmeklētājiem pieejama informācija par Slimnīcas noraidošo attieksmi pret  koruptīvām darbībām.