Vispārējais stratēģiskais mērķise-pieraksts

Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus, iedzīvotājiem pieejamus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem, un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību. 

RIGAS DOMES
SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS
SĒDES PROTOKOLS Nr.8 no 
13.01.2021.