Valdee-pieraksts

 

SIA "Rīgas 1. slimnīca" valde

 
 

Natālija Zlobina,

Valdes priekšsēdētāja

Informācija par valdes priekšsēdētāju 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asoc.prof. Andrejs Pavārs, 

valdes loceklis

Informācija par valdes locekli

 

 
 

Genādijs Sevastjanovs,

valdes loceklis

Informācija par valdes locekli