Valdee-pieraksts

 

SIA "Rīgas 1. slimnīca" valde

 

 
Natālija Zlobina,

valdes priekšsēdētāja

 

 
Asoc.prof. Andrejs Pavārs, 

valdes loceklis

 
Genādijs Sevastjanovs, 

valdes loceklis