Īpašuma struktūrae-pieraksts

SIA "Rīgas 1.slimnīca" īpašuma struktūra
(tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās):

• SIA "Rīgas 1.slimnīca" 100% kapitāldaļu pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.
• SIA "Rīgas 1.slimnīca" nav dalībnieks citās kapitālsabiedrībās.