Piemaksas, sociālās garantijase-pieraksts

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

 

Nr. p. k.

 Piemaksas vai prēmijas veids

 Piemaksas vai prēmijas apmērs, mēnesī

 Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

   1.

Speciālā piemaksa anestezioloģijas un intensīvās terapijas struktūrvienības darbiniekiem

5%

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

    2.

 Piemaksa par stāžu ārstniecības jomā

 0.5 - 3 %

 Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      3.

 Piemaksa par papildus darbu, ja aizvieto prombūtnē esošu nodarbināto

5 - 40%

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      4.

Piemaksa par papildu darbu, ja pilda vakanta amata pienākumus

5 - 40%

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      5.

Piemaksa par darba intensitāti

saskaņā ar izvērtējumu

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      6.

Piemaksa par svētku stundām

100% no noteiktās stundas tarifu likmes

Saskaņā ar Darba likumu

      7.

Piemaksa par nakts stundām

50% no noteiktās stundas tarifu likmes

Saskaņā ar Darba likumu

      8.

Piemaksa atbildīgajajām ārstniecības personām specialitātē, ja amatam noteikta akorda darba samaksas sistēma

atbildīgajai māsai - 100 Eur

atbildīgajiem ārstiem specialitātē - 150 EUR

atbildīgajiem ārstiem specialitātē, kas ir struktūrvienību vadītāji - 250 Eur

klīnikas vadītāja vietniekam - 350 Eur

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      9.

Piemaksa par zinātņu doktora kvalifikāciju

50.00 EUR

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

           10. Piemaksa par ārstniecības personas piesaisti 25 - 100 Eur (vienreizējs) Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      11.

Prēmija

Atbilstoši ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumam

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam un Valdes lēmumam

 

SOCIĀLĀS GARANTIJAS, PABALSTI un KOMPENSĀCIJAS

 

Nr. p. k.

Veids

Apmērs

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

28 kalendārās dienas gadā

Saskaņā ar Darba likumu

      2.

Mācību atvaļinājums

20 kalendārās dienas gadā, no kurām 10 darba dienas ir apmaksātas

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      3.

Apmaksātais papildatvaļinājums medicīnas māsām

kas iegūst augstāko izglītību - 1 diena gadā,

ar bakalaura grādu - 2 dienas gadā,

ar maģistra grādu - 3 dienas gadā

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

     4. Apmaksāts papildatvaļinājums iepirkuma komisijas loceklim, ja darbojies iepirkuma komisijā/-ās vismaz 6 mēnešus 1 diena gadā Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      5.

Kompensācija medicīnas darba apģērba iegādei ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām

40 Eur vienu reizi divos gados

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      6.

Pabalsts (apbedīšanas) nodarbinātajam ģimenes locekļa nāves gadījumā

50% apmērā no minimālās algas

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      7. Pabalsts (apbedīšanas) nodarbinātā ģimenes locekļiem nodarbinātā nāves gadījumā 550 Eur Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

      8.

Apmaksātas brīvdienas - bērni

ja ir mazāk par 3 bērniem vecumā līdz 14 gadiem - 1 diena gadā par katru bērnu,

ja ir 3 un vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam - 3 dienas gadā ,

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

     9. Apmaksātas brīvdienas - laulība  3 dienas

Atbilstoši Darba samaksas nolikumam

     10. Apmaksātas brīvdienas - tuvinieka nāve 2 dienas Atbilstoši Darba samaksas nolikumam
     11.

Atlaišanas pabalsts

Līdz 4 mēnešu vidējai izpeļņai Saskaņā ar Darba likumu un darba samaksas nolikumu